Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Zapraszamy na nowe szkolenie z zakresu kosztorysowania robót budowlanych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i osób, które chciałyby nauczyć się wykonywać kosztorysy.

Szkolenie składa się z dwóch części:

Części teoretycznej, gdzie omawiane są zasady kosztorysowania oraz podstawy prawne regulujące kosztorysowanie. Podstawowe pojęcia związane ze sporządzaniem kosztorysów, ich metody i rodzaje. Kalkulowanie cen, stawek i narzutów do kosztorysu, tworzenie analiz indywidualnych. Określanie kodów CPV, sporządzanie specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno - użytkowych.

Zajęć praktycznych, na których uczestnicy poznają program do kosztorysowania i zdobytą już wiedzę teoretyczną stosują w praktyce. Omawiane są zasady tworzenia kosztorysów i przedmiarów robót. Wstawianie kosztów transportu i pracy rusztowań. Zasady sporządzania wydruków oraz ich eksport i import. Wstawianie kodów CPV.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz zajęć praktycznych.

Z ofertą szkoleniową z zakresu kosztorysowania można zapoznać się na stronie Kursy kosztorysowania.