Szkolenia

  • Planowanie projektów w programie MS Project
    Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy z zakresu obsługi programu MS Project w codziennej pracy. Usprawni pracę przy planowaniu i monitorowaniu projektów. Na kursie uczestnik dowie się, jak umiejętnie wykorzystywać narzędzie Ms Project by stworzyć harmonogram zadań, gospodarować zasobami i …
  • Planowanie i zarządzanie projektami z programem MS Project
    Celem kursu jest zdobycie kompendium umiejętności z praktycznego stosowania programu MS Project w zarządzaniu projektem. Uczestnicy poznają także elementy teorii zarządzania projektami, które są niezbędne w efektywnym posługiwaniu się programem MS Project. Szkolenie obejmuje podstawowe …