Excel - wszystko o tabelach przestawnych

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania tabeli przestawnej Excela w codziennej pracy. Na szkoleniu omawiane są wszystkie opcje i funkcje wykorzystywane w tabelach przestawnych, od tych prostych aż po bardzo zaawansowane. Szkolenie jest przeznaczone dla tych osób, które chcą poznać wszystkie aspekty tworzenia i pracy na tabelach przestawnych Excela.

Wszystkie możliwości wykorzystania tabeli przestawnej do tworzenia raportów i analiz są omawiane na szkoleniu. Podczas kursu dowiesz się:

 • w jaki sposób wykorzystywać tabele przestawne do stworzenia analiz wielowariantowych,
 • jak stworzyć tabelę przestawną z danych pobranych z innych arkuszy czy skoroszytów,
 • jak przygotować dane pobrane z innych programów aby nadawały się do stworzenia tabeli przestawnej,
 • jak wykonywać obliczenia na tabeli przestawnej i w tabeli przestawnej,
 • jak prezentować wyniki tabeli przestawnej za pomocą wykresów przestawnych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami analizy dużych zbiorów danych poprzez tabele przestawne Excela. Bardzo ważnym zagadnieniem na szkoleniu są metody przygotowywania danych pobieranych z innych programów do stworzenia tabeli przestawnej w Excelu. Przygotowanie poprawnej bazy danych jest gwarancją wykonania szybkiej i sprawnej analizy czy raportu tabeli przestawnej.

Ważnym elementem szkolenia jest nauka szybkiej obsługi zaawansowanych funkcji i opcji tabeli przestawnej, dzięki czemu można w szybki sposób uzyskać zbiorcze wyniki raportowania. Dlatego tak ważne jest opanowanie przez uczestników możliwości wprowadzania formuł i funkcji do tabeli przestawnej (pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe). Istotnym zagadnieniem podczas szkolenia z tabel przestawnych jest także wykorzystanie funkcji WEŹDANEZTABELI, która umożliwi w łatwy sposób pobieranie danych z tabeli przestawnej do innych analiz.

Kursanci tworzą też tabele pobierając dane z wielu innych dokumentów i zakresów oraz dane zgromadzone na serwerach czy w internecie. Także tworzenie wykresów przestawnych na podstawie tabel jest ważną częścią szkolenia.

Zadania praktyczne, wykorzystywane na szkoleniu umożliwiają kursantom poznanie wszystkich funkcji, narzędzi i opcji dotyczących tabel przestawnych. Arkusze z dużymi zbiorami danych zostały tak skomponowane, aby wszyscy uczestnicy szkolenia mieli możliwość opanowania pracy na dużych zbiorach danych i ich analizowania z użyciem tabel przestawnych.

Materiały szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymasz:

 • Skrypt opisujący wszystkie funkcje i opcje tabeli przestawnej omawiane na szkoleniu,
 • Skrypt zawierający opis wykonania poszczególnych ćwiczeń,
 • Ćwiczenia praktyczne z Excela wraz z rozwiązaniami.

Opieka poszkoleniowa

Opieka poszkoleniowa po ukończeniu szkolenia z Excela z tabelami przestawnymiKażdemu uczestnikowi szkolenia z zakresu tabel przestawnych w excelu gwarantujemy 12 miesięcy bezpłatnej opieki poszkoleniowej. W tym czasie możesz skontaktować się z wykładowcą i zadawać mu wszystkie nurtujące Cię pytania powstałe po szkoleniu. Możesz także umówić się na bezpłatną konsultacje w siedzibie naszej firmy.

Dostosuj szkolenie do Siebie!

Dostosowanie do potrzeb kursantów i umiejętności z excelaWażnym elementem szkolenia jest także możliwość pracy na danych, które zostały przesłane wcześniej do naszych wykładowców przez osoby zamierzające uczestniczyć w szkoleniu. Taki sposób pracy pozwala rozwiązać na szkoleniu problemy, które mogą pojawić się podczas pracy z danymi i zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu. Po zapisaniu się na to szkolenie, możesz przesłać do nas dane zgromadzone w Twoich arkuszach Excela. Wykładowca przygotuje wtedy ćwiczenia specjalnie opracowane dla Ciebie.

Wprowadzenie do tworzenia Tabeli Przestawnej w Excelu

 • Podstawowe wiadomości o tabelach przestawnych

  Czym są tabele przestawne, jak je stosować, wady i zalety używania tabel przestawnych

 • Poprawne przygotowanie danych do użycia w tabeli przestawnej

  Postać danych, które muszą być prawidłowo skonstruowane (odpowiednie nagłówki każdej kolumny, kolumny zawierające ten sam typ danych, brak scaleń i podsumowań)

 • Zastosowanie funkcji do dodawania nowych danych w tabeli źródłowej

  Zastosowanie funkcji tekstowych do prawidłowego ułożenia danych w kolumnach, zastosowanie funkcji JEŻELI do budowania danych potrzebnych przy analizie, zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do łączenia danych z różnych źródeł

 • Pobieranie danych do tabeli źródłowej z innych programów i lokalizacji

  Importowanie danych do Excela, wyjaśnienie najczęstszych błędów powstałych podczas importu danych, likwidacja błędów powstałych podczas importowania danych (zamiana kropek na przecinki, usuwanie pustych wierszy)

 • Rozwiazywanie problemów z liczbami

  Praktyczne metody zamiany liczby przechowywanej jako tekst na liczbę, zastosowanie funkcji tekstowych oraz narzędzia „Wklej specjalnie” i operacji arytmetycznych do tego celu

 • Zastosowanie narzędzia „Tekst jako kolumny”

  Użycie kreatora konwersji tekstu na kolumny w celu podziału tekstu przy stałej ilości znaków w tekście i zmiennej ilości znaków w tekście

Tworzenie tabeli przestawnej

 • Zmiana regularnych danych w tabelę

  Zastosowanie obiektu Tabela, w celu uniknięcia konieczności zmiany zakresu danych zgromadzonych w tabeli źródłowej

 • Tworzenie tabeli przestanej

  Stworzenie tabeli przestawnej i omówienie układu i metod przenoszenia danych

 • Klasyczny układ tabeli przestawnej

  Zmiana układu tabeli przestawnej

 • Przykład projektowania raportu tabeli przestawnej

  Ćwiczenie prezentujące metody tworzenia prostej tabeli przestawnej

Podstawowa praca z tabelą przestawną

 • Lista pól tabeli przestawnej

  Włączanie i wyłączanie listy pól tabeli przestawnej, zmiana układu listy pól tabeli przestawnej

 • Odświeżanie tabeli przestawnej

  Konieczność odświeżania danych zgromadzonych w tabeli przestawnej przy zamianie danych w tabeli źródłowej

 • Powrót do danych źródłowych tabeli przestawnej

  Pokazywanie danych źródłowych

 • Usuwanie tabeli przestawnej
 • Pola tabeli przestawnej

  Dodawanie danych do pól tabeli przestawnej (pola wierszy, kolumn, pola wartości i pola filtru), dodawanie wielu danych do pól tabeli przestawnej

 • Zmiana funkcji podsumowujących

  Zastosowanie funkcji SUMA, ŚREDNIA, LICZNIK w podsumowaniach tabeli przestawnej

 • Sortowanie danych tabeli przestawnej

  Sposoby sortowania danych zgromadzonych w tabeli przestawnej

 • Grupowanie danych tabeli przestawnej

  Grupowanie danych w tabeli, grupowanie tekstu liczb i dat w tabeli, tworzenie przedziałów

 • Filtrowanie danych w⁠ tabeli przestawnej

  Sposoby filtrowania danych w tabeli przestawnej, wykorzystanie pola filtru

 • Zamiana danych na % kolumny, % wierszy, % różnicy
 • Różne rodzaje układu raportu tabeli przestawnej
 • Sumy częściowe i końcowe – włączanie i wyłączanie
 • Zmiana etykiet tabeli przestawnej
 • Formatowanie tabeli przestawnej

  Szybka zamiana liczb na daty, formatowanie na waluty, także z użyciem funkcji

Zaawansowana praca z⁠ tabelą przestawną Excela

 • Tworzenie obliczeń w tabeli przestawnej za pomocą formuł i funkcji
  • Pola obliczeniowe

   Zastosowanie pól obliczeniowych, stosowanie formuł w polach obliczeniowych, zastosowanie funkcji SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, ZAOKR w polach obliczeniowych, wyjaśnienie dlaczego niektórych funkcji nie można stosować w polach obliczeniowych, metody modyfikacji pola obliczeniowego

  • Elementy obliczeniowe

   Funkcje w elementach obliczeniowych, konstruowanie funkcji w elementach obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji wbudowanych, dodawanie nowych kategorii w nagłówkach kolumn i wierszy

 • Formatowanie warunkowe tabeli przestawnej

  Zastosowanie formatów warunkowych do tabeli przestawnej, tworzenie niestandardowych formatów w tabeli przestawnej

 • Wykrywanie błędów w tabeli przestawnej
 • Funkcja WEŹDANETABELI

  Pobieranie danych z tabeli przestawnej za pomocą funkcji, zastosowanie funkcji WEŹDANETABELI

 • Tabele przestawne z danych znajdujących się w wielu zakresach konsolidacji

  Tworzenie tabeli przestawnej z danych zgromadzonych w różnych plikach i arkuszach, metody pracy na tabeli stworzonej z wielu zakresów

 • Filtrowanie danych w tabeli za pomocą fragmentatora

  Zastosowanie fragmentatora w tabeli przestawnej, udostępnianie fragmentatora innym tabelom przestawnym, połączenia tabel za pomocą frgmentatora

 • Tworzenie tabel przestanych na podstawie innych tabel przestanych
 • Import danych do tabeli przestawnej z wykorzystaniem MS QUERY

  Pobieranie danych za pomocą kwerend z ms query, odświeżanie danych

 • Wykres przestawny

  Szybka zmiana tabeli przestawnej na wykres, zmiana typu wykresu przestawnego, formatowanie wykresu przestawnego

 • Tworzenie tabel przestawnych za pomocą dodatku POWERPIVOT-tylko dla Excela 2010

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie z zakresu wykorzystania tabel przestawnych Excela w codziennej pracy.

Szkolenie jest realizowane jako warsztaty prowadzone na praktycznych ćwiczeniach dostosowanych specjalnie pod zakres tematyczny szkolenia. Każdy z kursantów przy własnym stanowisku komputerowym, z zainstalowanym programem Excel, wykonuje ćwiczenia według wskazówek trenera. Niejako „przy okazji” wykonywania ćwiczeń wykładowca „przemyca” część teoretyczną. Dzięki temu każdy z kursantów może przyswoić wiedzę niezbędną do stworzenia poprawnych analiz i raportów z wykorzystaniem Tabel przestawnych.

Najbliższe terminy

15.06.2022
20.07.2022
03.08.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30 - 13:30 każdego dnia
Czas trwania: 1 dzień, 6 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 370,00 zł netto
455,10 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360