Excel Power BI - Analiza i raportowanie danych

Celem szkolenia jest poznanie narzędzi umożliwiających szybką analizę i raportowanie danych w Excelu z wykorzystaniem Power BI - Power Business Intelligence. Czyli pobieranie i transformacja danych (Power Query), analiza i modelowanie danych (Power Pivot) oraz wizualizacja i raportowanie danych (Power View). Narzędzia te są dostępne w programie Excel i są wykorzystywane zamiast tradycyjnych, żmudnych obliczeń.

Wykorzystanie Power BI pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty związane z analizą i raportowaniem danych. W szybki i prosty sposób można dokonać sprawnej analizy danych niezależnie od ich źródła pochodzenia i stopnia skomplikowania. Power BI umożliwia pracę z dużymi zbiorami danych i tworzenie interaktywnych raportów.

Dzięki Power Query rozszerzone zostały możliwości analizy danych o proste w użytkowaniu odnajdywanie, łączenie i scalanie danych z wielu różnorodnych źródeł.

Za pomocą Power Pivot prostym staje się wykonywanie skomplikowanych analiz i tworzenie złożonych modeli danych. Dzięki niemu można w prosty sposób „powiązać” dane z wielu różnych tabel i dokonać analizy wykorzystując mechanizmy tabel przestawnych.

Power View, jako narzędzie do wizualizacji danych, daje możliwości bardzo szybkiego prezentowania i obliczania danych. Jednym kliknięciem można zamienić dane liczbowe na ich prezentację graficzną. Zaznaczenie dowolnego elementu na jednym z wykresów, powoduje interaktywną zmianę i przeliczenie wartości danych prezentowanych w innych raportach/wykresach w arkuszu.

Dzięki wykorzystaniu 3 x Power użytkownik bez bardzo zaawansowanej wiedzy z zakresu Excela, może szybko pozyskiwać dane z różnych źródeł, łączyć, scalać i modelować dane, budować modele danych, na których opierać się będą złożone analizy i raporty i wszystko to zaprezentować w atrakcyjny sposób.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • podejmowanie precyzyjnych i trafnych decyzji dzięki szczegółowej analizie danych dokonanej z wykorzystaniem Power BI
 • szybkie pobieranie i łączenie danych z różnych źródeł
 • sprawna poprawa i transformacja danych na potrzeby raportowania
 • błyskawiczna analiza ogromnych zbiorów danych
 • modelowanie danych, tworzenie relacji między danymi, obliczanie wskaźników
 • szybkie tworzenie raportów z analizowanych danych
 • tworzenie interaktywnych wizualizacji danych
 • przedstawianie danych na wszelkiego rodzaju mapach

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane są uczestnikom w formie:

 • Skryptu opracowanego specjalnie pod zakres tematyczny szkolenia,
 • Skryptu zawierającego opis i metody rozwiązywania ćwiczeń „krok po kroku",
 • Ćwiczeń praktycznych z programu Excel wraz z rozwiązaniami.

Po szkoleniu każdy z kursantów otrzymuje także ćwiczenia praktyczne przerabiane na szkoleniu na swój adres e-mail.

Opieka poszkoleniowa

Opieka poszkoleniowa po ukończeniu szkolenia z Excela na poziomie podstawowymW okresie do 12 miesięcy po ukończeniu szkolenia kursanci mogą korzystać z opieki poszkoleniowej. Każdy uczestnik szkolenia może skontaktować się z wykładowcą drogą telefoniczną, e-mailową bądź odbyć konsultacje z wykładowcą w siedzibie naszej firmy.

Wprowadzenie do Power BI

 • Omówienie narzędzi Excela składających się na Power BI – Power Query, Power Pivot, Power View
 • Wykonanie prostej analizy danych w oparciu o wymienione narzędzia, czyli: pobierz i napraw dane (Power Query), połącz i skonsoliduj dane (Power Pivot), stwórz dynamiczny raport (Power View)

Power Query - pobieranie i przekształcanie danych

 • Pobieranie danych z różnych źródeł w celu ich wykorzystania w analizie danych
  • Pobieranie danych z pików Excela, CSV, tekstowych
  • Pobieranie danych z wielu plików z wybranego folderu
  • Pobieranie danych z Internetu
  • Pobieranie danych z baz danych i programów typu SAP
  • Pobieranie danych z bieżącego pliku Excela po przekształceniu danych na obiekt Tabela
  • Zwracanie danych do pliku Excela poprzez kreowanie tylko połączenia albo wstawianie danych na arkusz
 • Modyfikacja i poprawianie danych pobranych za pomocą Power Query do formy umożliwiającej dalszą analizę danych
  • Zmiana formatu wybranych danych (przedstawianie danych w poprawnej formie: zmiana liczb na prawidłowe liczby, zamiana dat, prawidłowa forma danych binarnych)
  • Zamiana wartości
  • Wypełnianie brakujących danych, pustych komórek
  • Ustawianie pierwszego wiersza jako nagłówków kolumn
  • Usuwanie pustych wierszy, usuwanie wybranych kolumn i wierszy
  • Usuwanie duplikujących się danych i poprawa błędów
  • Łączenie i rozdzielanie danych z wybranych kolumn
  • Grupowanie danych po kategoriach
  • Zmiana organizacji danych do właściwej formy umożliwiającej analizę danych (Pivot i Unpivot Columns – transpozycja wybranych kolumn)
  • Transpozycja tabeli
  • Dodawanie nowych kolumn indeksowych, związanych z datą i czasem i kolumn obliczeniowych
 • Rekordy, listy i tabele
  • Uzupełnianie danych o dodatkowe kolumny pobrane z innych tabel
  • Agregowanie wartości z zagnieżdżonych kolumn i tabel
  • Przechodzenie do szczegółów w celu wyświetlenia listy rekordów
 • Łączenie i wyszukiwanie danych
  • Konsolidacja danych z wielu zapytań (tabel) po nazwach nagłówków kolumn za pomocą narzędzia Dołącz zapytania
  • Wyszukiwanie i porównywanie danych z wielu zapytań (tabel) za pomocą narzędzia Scal zapytania
 • Kontrola i usuwanie wykonywanych kroków (czynności)
 • Wstawienie nowych kolumn przy zastosowaniu prostych funkcji
 • Dodawanie zapytań (tabel) do modelu danych w Power Pivot

Power Pivot - analiza danych

 • Wprowadzenie do tworzenia modelu danych
 • Import danych do modelu danych
  • Pobieranie zapytań z dodatku Power Query
  • Pobieranie danych z tabel znajdujących się w bieżącym pliku Excela
  • Pobieranie danych z plików Excela, CSV, tekstowych
  • Pobieranie danych z baz danych (SQL, Access, Oracle)
 • Tworzenie relacji (połączeń) pomiędzy tabelami
 • Podstawowe operacje na tabelach
  • Zmiana formatu wybranych danych (przedstawianie danych w poprawnej formie)
  • Sortowanie i filtrowanie danych, w tym sortowanie danych na podstawie danych pochodzących z innych kolumn
  • Ukrywanie i odkrywanie poszczególnych kolumn
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych wykorzystujących proste działania na tekstach, datach i liczbach
  • Tworzenie prostych pół obliczeniowych (Miar)
  • Odświeżanie danych w modelu danych po zmianie wartości w tabelach

Raportowanie z wykorzystaniem Power View i tabel przestawnych

 • Tworzenie raportów z wykorzystaniem Power View
  • Tworzenie podstawowych widoków
  • Wstawienie podstawowych tabel i zmiana funkcji obliczeniowych
  • Tworzenie wykresów
   • Zastosowanie wykresów: słupkowych i kolumnowych
   • Zastosowanie wykresu kołowego
   • Zastosowanie wykresów liniowych i punktowych
  • Prezentacja danych na wykresach z mapami
   • Tworzenie danych lokalizacyjnych
   • Typy wykresów do zastosowania na mapach
  • Tworzenie wykresów obrazujących dane cząstkowe
   • Wykresy z wielokrotnością pionową i poziomą
 • Tworzenie raportów z wykorzystaniem Tabel przestawnych
  • Tworzenie tabeli przestawnej z danych pobranych z modelu danych (Power Pivot)
  • Tworzenie tabeli przestawnej z danych pobranych z Power Query
  • Kreowanie raportów z wykorzystaniem Tabeli przestawnej
  • Wykorzystanie fragmentatorów do tworzenia pulpitów menadżerskich

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu z zakresu wykorzystania narzędzi Power BI - (Power Query, Power Pivot, Power View) do szybkiego analizowania i raportowania danych.

Warsztatowa, oparta na ćwiczeniach praktycznych forma szkoleń z excelaSzkolenie z obejmujące pracę na trzech narzędziach excela: Power Query, Power Pivot, Power View zostało opracowane w taki sposób, aby kursanci, którzy mogli w szybki sposób poszerzyć swoją wiedzę o narzędzia służące do analizy i raportowania danych.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznej, podczas której kursanci wykonują szereg ćwiczeń umożliwiających zapoznanie się z narzędziami z zakresu Power BI.

Podczas szkolenia każdy uczestnik pracuje na własnym stanowisku komputerowym, natomiast wszystkie działania wykonywane przez trenera na arkuszach kalkulacyjnych, wyświetlane są na projektorze, tak, aby kursanci na bieżąco mogli śledzić zagadnienia omawiane przez wykładowcę.

Aby ułatwić wykładowcy indywidualne podejście do każdego kursanta, szkolenia prowadzone są w małych, maksymalnie 10-osobowych grupach.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptów, a po szkoleniu również ćwiczenia wykonywane na kursie wraz z rozwiązaniami, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

Podczas szkolenia przewidziano 3 przerwy na poczęstunek (kawa, herbata, soki, ciastka).

Excel - szkolenia szyte na miaręSzkolenia prowadzone w Akademii Komputerowej AkKom mogą również przybierać formę dedykowaną, która pozwala na organizację szkolenia zamkniętego, w którym biorą udział pracownicy tylko jednej, zlecającej szkolenie, firmy. W opcji szkoleń dedykowanych możliwa jest także modyfikacja planu szkolenia pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta. Takie szkolenia organizujemy już od 5 zgłoszonych osób, również w siedzibie firmy Klienta na terenie całego kraju (zapewniamy sprzęt komputerowy – laptopy, rzutniki).

Wszyscy uczestnicy szkoleń Akademii Komputerowej objęci są dwunastomiesięczną opieką poszkoleniową. W tym okresie każdy kursant może zwrócić się do wykładowcy z problemem w zakresie materiału omawianego na szkoleniu (kontakt e-mailowy, telefoniczny, konsultacje osobiste).

Najbliższe terminy

18-19.07.2022
11-12.08.2022
19-20.09.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30-14:30
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 1200,00 zł netto
1476,00 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360