Excel Power Query - zaawansowane metody analizy danych z wykorzystaniem języka M

Na szkoleniu poszerzone zostaną umiejętności pobierania i przekształcania danych z wykorzystaniem narzędzi Power Query oraz funkcji w języku M.

Dzięki wykorzystaniu języka M przygotowanie zbiorów danych wymagających połączenia i transformacji wielu wartości stanie się szybkie i efektywne. Stworzenie własnych funkcji i parametrów pozwala dokonywać elastycznej zmiany źródła danych i dostosowywać je do własnych potrzeb.

Uczestnicy szkolenia poznają szereg funkcji języka M dostępnego w Power Query, który umożliwi szybkie kreowanie wielu źródeł danych dostępnych do połączenia i konsolidacji danych. Wykorzystanie funkcji tekstowych, daty i funkcji obliczeniowych pozwoli na automatyzację czynności wykonywanych w Power Query na dużych zbiorach danych.

Szkolenie jest zaawansowaną częścią wykorzystania narzędzi dostępnych w Power Query. Przeznaczone jest dla osób znających podstawowe przekształcenia danych w Power Query i program Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób:

 • Wykorzystać funkcje wbudowane w Power Query (język M)
 • Poprawić teksty, daty i liczby w zbiorach danych
 • Przekształcić zbiory danych do formy umożliwiającej dalszą analizę
 • Jak prosto i szybko zbudować własne funkcje umożlwiające przetwarzanie wielu danych
 • Przyśpieszyć proces analizy danych
 • Zbudować raporty nawet z najbardziej skomplikowanych danych
 • Łatwo pobrać i połączyć dane z wielu źródeł
 • Błyskawicznie przekształcić dane i dokonać ich korekty
 • Wykonywać operacje na ogromnych zbiorach danych

Materiały szkoleniowe

 • Skrypt zawierający opis funkcji i narzędzi wykorzystywanych w Power Query
 • Ćwiczenia wraz z opisem wykonywanych działań w Power Query

Opieka poszkoleniowa

Po szkoleniu z zakresu zaawansowanego wykorzystania narzędzi Power Query w Excelu każdemu kursantowi udzielamy 12 miesięcznej opieki poszkoleniowej. Uczestnicy mogą kontraktować się z wykładowcą, w celu zasięgnięcia pomocy.

Dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb!

Osoby, które zapiszą się na szkolenie z Power Query mają możliwość przesłania do trenera drogą e-mailową zagadnień (plików) z zakresu swojej pracy na arkuszach kalkulacyjnych. Wykładowca, na ich podstawie, opracowuje ćwiczenia specjalnie dedykowane konkretnej osobie. W ten sposób, kursanci mogą przećwiczyć i poznać metody rozwiązania konkretnych zagadnień z zakresu zaawansowanego wykorzystania narzędzi i funkcji w Power Query.

Pobieranie danych w Power Query

 • Pobieranie danych z pików Excela, CSV, tekstowych
 • Pobieranie danych z wielu plików z wybranego folderu
 • Pobieranie danych za pomocą funkcji z wielu arkuszy wielu plików z wybranego folderu
 • Pobieranie danych z Internetu
 • Pobieranie danych z baz danych np. Accsess i programów typu SAP
 • Pobieranie danych z ODBC

Przekształcanie danych za pomocą narzędzi w Power Query

 • Modyfikowanie i korekta danych pobranych za pomocą Power Query, w celu
 • przygotowania danych do dalszej analizy
 • Obliczenia w Power Query
 • Poprawa konstrukcji danych pobranych za pomocą Power Query do formy umożliwiającej dalszą analizę danych
 • Łączenie i konsolidacja tabel, wyszukiwanie danych
 • Rekordy, listy i tabele
 • Tworzenie raportów i wizualizacja danych
 • Odświeżanie wyników zapytań po zmianie danych
 • Kontrola i usuwanie wykonywanych kroków (czynności)
 • Edycja funkcji zapisanych na pasku formuły
 • Edytor zaawansowany w Power Query
  • Edycja poleceń w edytorze zaawansowanym
  • Konstrukcja poleceń
  • Wstawianie i usuwanie poleceń w edytorze zaawansowanym

Przekształcanie danych za pomocą funkcji w Power Query (język M)

 • Podstawowe operacje na tekstach i liczbach, tworzenie list i tabel
 • Tworzenie kolumny obliczeniowej z użyciem funkcji
 • Edycja i modyfikacja funkcji
 • Wywoływanie funkcji
 • Konwersja danych przy użyciu funkcji: Text.From, Value.FromText, Number.FromText, Number.ToText, Number.From, Date.From
 • Funkcje daty i czasu: List.Dates, Date.ToText, Date.Year, Date.QuarterOfYear, Date.Month, Date.WeekOfYear, DateTime.LocalNow, DateTime.Date
 • Funkcje tekstowe: Text.Range, Text.Start, Text.End, Text.Replace, Text.StartsWith, Text.EndsWith, Text.Upper, Text.Lower, Text.Proper, Text.Trim
 • Przekształcenia na listach: tworzenie listy, List.Combine, List.Transform, List.Repeat, List.RemoveRange, List.RemoveNulls, List.Max, List.Min, List.Dates, List.Count, Record.FromList, Table.FromList
 • Przekształcenia na tabelach: tworzenie tabeli, Table.FromList Table.FromColumns, Table.ToList, Table.RowCount, Table.ColumnCount, Table.Column, Table.ColumnNames, Table.RemoveColumns
 • Funkcje: List.Sum, List.Average, List.Min, List.Max, Table.Sum, Table.Average, Table.Min, Table.Max
 • Funkcje łączące zapytanie: Table.Combine, Table.Join, Table.NestedJoin, Excel.Workbook, File.Contents

Tworzenie własnych funkcji w Power Query

 • Podstawowe parametry funkcji, wywoływanie funkcji
 • Podstawowe wyrażenia: LET, IN, IF, pozwalające na skonstruowanie własnych funkcji
 • Tworzenie własnych funkcji przekształcających dane:
  • Wykonywanie operacji matematycznych
  • Przekształcenia na tekstach
  • Usuwanie pustych kolumn
  • Usuwanie zbędnych spacji
 • Tworzenie funkcji zmieniającej ścieżkę dostępu do źródeł danych używanych w zapytaniach
 • Tworzenie kalendarzy przy użyciu funkcji
 • Praca z danymi pochodzącymi z plików tekstowych, plików xlsx i ze stron internetowych, programów typu SAP oraz z baz danych przy użyciu funkcji
 • Odwoływania do własnych funkcji z innych zapytań
 • Tworzenie parametrów:
  • Stałych, Tabel wartości i Zapytania
  • Odwołania do parametrów

Po ukończeniu szkolenia z zakresu wykorzystania Power Query do analizy i raportowania danych każdy z kursantów otrzymuje certyfikat

Warsztatowa, oparta na ćwiczeniach praktycznych forma szkoleń z excelaSzkolenie jest realizowane w formie warsztatów. Kursanci wykonują specjalnie do tego celu przygotowane ćwiczenia, które umożliwiają praktyczne wykorzystanie funkcji i opcji Power Query. Każde z ćwiczeń jest analizą przypadków transformacji danych możliwych do wykonania w języku M.

Szkolenie jest prowadzone w małych grupach: do 10 osób, co umożliwia indywidualne podejście do każdego kursanta.

Szkolenie prowadzone jest przez 2 dni, podczas których przewidziane zostały trzy przerwy. W trakcie przerw uczestnicy mają do dyspozycji poczęstunek kawowy i drugie śniadanie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z zakresu zaawansowanych metod wykorzystania Power Query w formie zamkniętej, dedykowanej pracownikom tylko jednej firmy. W tej opcji szkolenia możliwe jest dostosowanie planu szkolenia do indywidualnych potrzeb firmy. Szkolenia takie organizujemy już od 6 osób, również w siedzibie firmy Klienta. Zapewniamy dostarczenie sprzętu komputerowego. Szkolenia dedykowana mogą być organizowane na terenie całego kraju.

Najbliższe terminy

09-10.06.2022
25-26.08.2022
04-05.07.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30-15:30
Czas trwania: 2 dni, 18 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 1500,00 zł netto
1845,00 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360