Excel - zastosowanie w biznesie i finansach

Zastosowanie narzędzi i funkcji excela w biznesie i finansachNa szkoleniu przedstawiane są zaawansowane funkcje i narzędzia Excela przydatne podczas tworzenia analiz finansowych i biznesowych. Szkolenie ma za zadanie pokazać jego uczestnikom możliwości zastosowania arkusza kalkulacyjnego w ich codziennej pracy z danymi finansowymi, księgowymi, czy biznesowymi.

W czasie kursu, na przykładach praktycznych, kursanci ćwiczą zaawansowane techniki korzystania z arkusza kalkulacyjnego, które zapewnią solidność i rzetelność danych finansowych niezbędnych do raportowania, jak również do podejmowania decyzji.

Podczas szkolenia omawiane są metody posługiwania się funkcjami liczącymi, tekstowymi, porównania, daty i funkcjami finansowymi. Dzięki tym funkcjom kursanci są w stanie szybko konsolidować dane, tworzyć raporty finansowe, określać trendy danych, czy tworzyć zestawienia bilansowe.

Duża część szkolenia została poświęcona metodom analizy danych i tworzenia zestawień za pomocą TABEL PRZESTAWNYCH oraz wykresów przestawnych.

Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają także metody prognozowania i optymalizowania. Dzięki temu będą mogły dostosować plany strategiczne firmy do zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz kształtować strategię firmy w długofalowych okresach.

Optymalizacja danych za pomocą narzędzia SOLVER, pozwoli uczestnikom szkolenia szacować dane w celu rozwiązania złożonych problemów ekonomicznych, finansowych czy logistycznych. Tym samym spowoduje ograniczenie przyszłych strat i zwiększenie zysków firmy.

Ćwiczenia praktyczne z obsługi excelaSzkolenie ma wymiar praktyczny, kursanci rozwiązują ćwiczenia, specjalnie przygotowane przez naszych specjalistów, z zakresu zagadnień finansowych, bilansowych, optymalizacji i prognozowania. Taki sposób prowadzenia zajęć zapewnia kursantom szybką możliwość nabycia umiejętności obsługi narzędzi i funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel.

Podczas szkolenia kursanci otrzymują:

 • materiały szkoleniowe w postaci specjalnie opracowanego skryptu,
 • ćwiczenia wykonywane na szkoleniu.

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest certyfikat, który przyznawany jest kursantom.

W okresie do trzech miesięcy po ukończeniu szkolenia zapewniamy także opiekę poszkoleniową. Uczestnicy szkolenia mogą kontaktować się z wykładowcą drogą e-mailową lub telefoniczną, a także zasięgnąć konsultacji w siedzibie naszej firmy.

Modelowanie i organizacja danych

 • Tworzenie objektu Tabela i praca z Tabelą
 • Formatowanie warunkowe - zastosowanie do automatycznego wyróżniania danych
  • Możliwości formatowania warunkowego
  • Formatowanie warunkowe porównujące tabele
  • Formatowanie warunkowe za pomocą funkcji
  • Formatowanie warunkowe różnych zakresów dat
 • Sortowanie i filtrowanie danych
  • Zaawansowane sortowanie
  • Zaawansowane filtrowanie
 • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych
 • Metody zarządzania arkuszami i skoroszytami
  • Odwołania do nazw, zaawansowana praca z komórkami i nazwanymi
  • Zakresy widoczności nazw, odwoływanie się do nazw z innych arkuszy, menedżer nazw
  • Nazywanie powiększających się zakresów

Formuły i funkcje w analizie biznesowej i finansowej oraz funkcje wykorzystywane do porgnozowania danych

 • Tworzenie wskaźników finansowych za pomocą prostych formuł
 • Zastosowanie odwołań względnych i bezwzględnych
 • Podstawowe funkcje liczące: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ
 • Funkcje liczące: LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW
 • Funkcje daty i tworzenie danych terminowych: DATA.RÓŻNICA, DATA, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ
 • Funkcje wyszukiwania i porównywania danych: WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
 • Tworzenie trendów danych za pomocą funkcji: REGLINP, REGLINW
 • Wykorzystanie funkcji finansowych: NPV, PV, SLN

Konsolidacja danych

 • Konsolidacja danych w arkuszach
 • Konsolidacja danych z różnych plików
 • Łączenie arkuszy za pomocą funkcji
 • Łączenie skoroszytów i praca na różnych skoroszytach
 • Importowanie danych

Funkcje tablicowe wykorzystywane w obliczeniach finansowych i prognozowaniu

 • Tworzenie funkcji tablicowych
 • Praktyczne wykorzystanie funkcji tablicowych do obliczania danych finansowych

Analiza danych za pomocą tabeli przestanej

 • Tworzenie tabel przestawnych
  • Złożone tabele przestawne
  • Filtry w tabeli przestawnej
  • Pola wierszy
  • Pola kolumn
  • Pola strony
  • Wyświetlanie wyników jako procent kolumny
  • Wyświetlanie wyników jako procent wierszy
  • Wyświetlanie wyników jako procent całości
  • Zmiana funkcji podsumowujących
  • Zmiana formy przedstawiania danych
  • Automatyczne przechodzenie z tabeli przestawnej do wykresu przestawnego
  • Automatyczne tworzenie wykresów przestawnych
  • Zmiana funkcji wykresów przestawnych
  • Formatowanie wykresów przestawnych
 • Praca na tabelach przestawnych
 • Tworzenie raportów i analiz za pomocą tabel przestawnych
 • Tworzenie danych okresowych: kwartalnych, miesięcznych, z podziałem na lata

Optymalizacja danych biznesowych za pomoca dodatku SOLVER

 • Formułowanie Zagadnień do Optymalizacji
 • Użycie Narzędzia Solver
 • Opcje Narzędzia Solver
 • Raporty i Ich Wykorzystanie
  • Raport Wyników
  • Raport Wrażliwości
  • Raport Granic

Wizualizacja danych za pomocą wykresów i trendów danych

 • Wykres z wieloma seriami danych
 • Zaawansowane formatowanie wykresów
 • Umieszczanie własnych obiektów graficznych, jako punktów wykresu
 • Tworzenie trendów na wykresie
 • Tworzenie i zapisywanie wykresów użytkownika

Ochrona danych i dokumentów

 • Blokowanie struktury skoroszytu
 • Ukrywanie arkuszy i okien i odwoływanie się do komórek w ukrytych zakresach
 • Wykonywanie kalkulacji i zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją
 • Ochrona skoroszytu

Osoby uczestniczące w szkoleniu „Excel – zastosowanie w biznesie i finansach” otrzymują certyfikaty. Są one potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu. Na prośbę kursantów certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu mogą być wystawione także w języku angielskim.

Warsztatowa forma szkolenia oparta na ćwiczeniach praktycznychĆwiczenia praktyczne z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel z zastosowaniem funkcji i narzędzi niezbędnych w rozwiązaniach finansowych czy biznesowych składają się na formę warsztatową szkolenia. Użyteczne i praktyczne zadania, przygotowane przez naszych trenerów, pozwalają kursantom w szybki i łatwy sposób opanować zaawansowane zagadnienia obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Krótkie wstępy, wyjaśniające zastosowanie i użyteczność poszczególnych formuł i funkcji, pozwalają osobom uczestniczącym w szkoleniu lepiej przyswoić przekazywaną wiedzę, a także wykorzystywać ją w praktyce.

Uczestnicy szkolenia „Excel w biznesie i finansach” mogą, przed jego rozpoczęciem, przysłać do wykładowcy pliki Excela, na których chcieliby wykonywać ćwiczenia. Dzięki temu trener może przygotować ćwiczenia oraz pokazać rozwiązania zadań, z którymi borykają się w codziennej pracy nasi kursanci. W tym celu udostępniamy kontakt do wykładowcy, który poprowadzi szkolenie.

Szkolenie odbywa się w godzinach w godzinach od 8:30 do 15:30 i trwa 2 dni. Podczas przerw został przewidziany katering w postaci kawy, herbaty i soków, a także poczęstunek kanapkowy.

Aby zapewnić jak najlepszą możliwość przyswajania wiedzy kursantom oraz zindywidualizowane podejście, szkolenie odbywa się w małych grupach, maksymalnie do 10 osób.

Kurs odbywa się na programie Excel w wersji 2007 i 2010.

Szkolenie dedykowane z wykorzystania narzędzi finansowych i biznesowych w excelu Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie „szytej na miarę”, dzięki czemu możemy dostosować kurs do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klienta. Oprócz dostosowania zakresu merytorycznego (planu szkolenia) i przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych, dostosowujemy się także w kwestii miejsca i czasu przeprowadzenia szkolenia. Dzięki przenośnemu zapleczu szkoleniowemu możemy przeprowadzić szkolenie w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Szkolenie dedykowane odbywa się w grupach od 4 osób.

Najbliższe terminy

20-21.06.2022
21-22.07.2022
01-02.08.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30 - 15:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 18 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 1500,00 zł netto
1845,00 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360