Excel Power BI - Zaawansowane metody tworzenia raportów i analiz

Celem szkolenia jest poznanie zaawansowanych metod tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem Power BI w Excelu. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z funkcjami języka M (Power Query), jak i metody obliczeń związane z językiem DAX (Power Pivot). Uczestnicy poznają rozszerzone możliwości narzędzi Excela składających się na Power BI. Funkcje umożliwiają stworzenie skomplikowanych obliczeń na dużych zbiorach danych, dzięki czemu mogą usprawnić konsolidację i modyfikację danych.

Power Query umożliwi dokonywanie analizy danych w oparciu o odnajdywanie, łączenie i scalanie danych z wielu różnorodnych źródeł. Użytkownik bez dodatkowych zabiegów może pracować na danych pochodzących równocześnie z: plików Excela, plików baz danych i tekstowych, pochodzących z Internetu lub z programu SAP oraz wielu innych. Wprowadzenie własnych funkcji umożliwi także szybką zmianę, źródła danych bez konieczności ich każdorazowej modyfikacji.

Power Pivot pozwoli na budowanie modelu danych, czyli powiązać relacjami dane. Z wykorzystaniem modelu danych różnorodnego pochodzenia można wykonywać analizy w prosty sposób, wykorzystując tabele przestawne pracujące nawet na ogromnych zbiorach dane. Funkcje języka Dax zastosowane w Power Pivot umożliwią dokonanie nawet najbardziej skomplikowanych obliczeń na zbiorach danych.

Natomiast za pomocą Power View możemy dokonać końcowego przedstawiania analizowanych danych w formie graficznej z wykorzystaniem różnego rodzaju wykresów.

Wykorzystując dodatek Power Map można wszystkie dane zaprezentować wykresu na mapie.

Podczas szkolenia dowiesz się jak:

 • połączyć nawet skomplikowane dane pochodzące z różnych źródeł
 • poprawić i przekształcić dane za pomocą narzędzi i funkcji do formy umożliwiającej wykonanie analizy danych
 • poprawnie pobierać dane z różnego rodzaju baz danych (SAP, SQL, excel, pliki tekstowe)
 • łączyć dane, czyli przypisywać do konkretnych rekordów wartości pochodzące z innych baz danych
 • sporządzić zestawienie czy raport obrazujący nawet duże zbiory danych
 • tworzyć wskaźniki danych, pokazywać trendy danych i zależności między danymi
 • tworzyć interaktywne raporty, które będą automatycznie aktualizowane o nowo dodane dane
 • wykorzystać zaawansowane tabele przestawne do stworzenia pulpitów menadżera
 • prezentować raporty z wykorzystaniem Power View i Power Map

Opieka poszkoleniowa

Opieka poszkoleniowa po ukończeniu szkolenia na poziomie średnim z ExcelaKażdy uczestnik szkolenia, z zakresu zawansowanych metod analizowania i raportowania danych z wykorzystaniem Power BI, jest objęty 12 miesięczną opieką poszkoleniową. W ramach opieki poszkoleniowej kursanci mogą skorzystać z pomocy trenera, który odpowie na wszelkie zapytania i pomoże rozwiązać bieżące problemy pracy z Power BI.

Dostosuj szkolenie do Siebie!

Dostosowanie do potrzeb kursantów i umiejętności z excelaOsoby, które zapiszą się na szkolenie zaawansowane Power BI w Excelu mają możliwość przesłania do trenera drogą e-mailową zagadnień (plików) z zakresu swojej pracy na arkuszach kalkulacyjnych. Wykładowca, na ich podstawie, opracowuje ćwiczenia specjalnie dedykowane konkretnej osobie. W ten sposób, kursanci mogą przećwiczyć i poznać metody rozwiązania konkretnych zagadnień z zakresu obsługi wykorzystania Power BI w Excelu.

Analiza danych za pomocą Power BI

 • Wykorzystanie narzędzi Excela składających się na Power BI – Power Query, Power Pivot, Power View i Power Map w celu stworzenia interaktywnego raportu
 • Wykonanie analizy danych z wykorzystaniem narzędzi: Power Query, Power Pivot, Power View i Power Map

Power Query – transformacja i przygotowanie danych do analizy

 • Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych
  • Pobieranie danych z pików Excela, CSV, tekstowych, pobieranie danych z wielu plików z wybranego folderu, pobieranie danych z Internetu
  • Pobieranie danych z programów typu SAP i z programów księgowych
  • Pobieranie danych z baz danych (SQL, Access, Oracle), połączenia z danymi ODBC albo OData Feed
 • Modyfikowanie i poprawa danych pobranych za pomocą Power Query
 • Obliczenia w Power Query
 • Poprawa konstrukcji danych pobranych za pomocą Power Query do formy umożliwiającej dalszą analizę danych
 • Łączenie i konsolidacja tabel, wyszukiwanie danych
 • Kontrola i usuwanie wykonywanych kroków (czynności)

Funkcje w Power Query (język M)

 • Podstawowe operacje na tekstach i liczbach, tworzenie list i tabel
 • Tworzenie kolumny obliczeniowej z użyciem funkcji
 • Edycja funkcji zapisanych na pasku formuły
 • Wywoływanie funkcji
 • Edytor zaawansowany w Power Query
  • Edycja poleceń w edytorze zaawansowanym
  • Konstrukcja poleceń
  • Wstawianie i usuwanie poleceń w edytorze zaawansowanym
 • Konwersja danych przy użyciu funkcji
 • Praca z datami i czasem przy użyciu funkcji w Power Query
 • Funkcje łączące zapytania z różnych źródeł
 • Tworzenie własnych funkcji za pomocą języka M
  • Podstawowe wyrażenia: LET, IN, IF
  • Budowanie funkcji
  • Wywoływanie funkcji
  • Wywoływanie funkcji spod innych zapytań
  • Wykorzystanie parametrów

Analiza danych za pomocą Power Pivot

 • Import danych do modelu danych
 • Tworzenie relacji (połączeń) pomiędzy tabelami
 • Operacje na tabelach:
  • Zmiana formatu wybranych danych (przedstawianie danych w poprawnej formie)
  • Sortowanie i filtrowanie danych, w tym sortowanie danych na podstawie danych pochodzących innych kolumn
  • Tworzenie hierarchii z nazw kolumn
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych wykorzystujących proste działania na tekstach, datach i liczbach

Wprowadzenie do funkcji DAX w dodatku Power Pivot

 • Tworzenie kolumn i miar obliczeniowych
  • Obliczenia w kolumnach obliczeniowych
  • Podstawowe obliczenia w polach obliczeniowych
 • Podstawowe funkcje języka DAX:
  • Funkcje tekstowe: LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER, TRIM, REPLACE
  • Funkcje daty i czasu: YEARFRAC, WEEKNUM, DATEADD, MONTH, YEAR
  • Funkcje logiczne: IF, IFERROR
  • Funkcje filtrowania: CALCULATE, RELATED, ALL
  • Funkcje liczące: SUM, SUMX, AVERAGE, AVERAGEX, COUNT, COUNTA
 • Tworzenie wskaźników efektywności KPI
 • Tworzenie hierarchii

Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej w dodatku Power Pivot

 • Zwracanie danych na arkusz Excela w postaci tabeli przestawnej z dodatku Power Pivot
 • Tworzenie raportów tabel przestawnych pobierających dane z wielu tabel
 • Obliczenia w tabeli przestawnej
 • Filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów i osi czasu
 • Grupowanie danych w tabeli: tworzenie obliczeń według lat, kwartałów, miesięcy i dni
 • Obliczenia danych w przedziałach wartości
 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Tworzenie pulpitu menagera analizujących wiele danych, za pomocą tabeli przestawnej z zastosowaniem wykresów i fragmentatorów oraz formatowania warunkowego

Tworzenie raportów w Power View

 • Tworzenie widoków raportowych
 • Prezentacja danych za pomocą wykresów
 • Prezentacja danych na wykresach z mapami
 • Tworzenie wykresów obrazujących dane cząstkowe
 • Tworzenie wykresów obrazujących dane zmieniające się w czasie przy zastosowaniu wykresu punktowego
 • Zastosowanie hierarchii do obrazowania poziomów danych
 • Obrazowanie danych za pomocą macierzy i tzw „kart”
 • Wstawianie obrazów do widoku Power View
 • Wstawianie obrazów „zdjęć” do raportu Power View pochodzących z bazy danych wraz z prezentacją zdjęć za pomocą „kart”
 • Filtrowanie wykresów i widoków Power View
 • Filtrowanie danych za pomocą kart i fragmentatorów

Tworzenie raportów obrazujących dane na mapach za pomocą Power Map

 • Tworzenie poprawnych danych geolokalizacyjnych niezbędnych do zbudowania raportu w Power Map
 • Tworzenie i prezentacja danych na wykresach
 • Prezentacja danych zmieniających się w czasie na mapie
 • Zmiana ustawień warstw
 • Komponowanie danych w wielu widokach Power Map
 • Nagrywanie danych i eksport do formatów filmowych (mp4)

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu z zakresu wykorzystania narzędzi Power BI na poziomie zaawansowanym.

Warsztatowa, oparta na ćwiczeniach praktycznych forma szkoleń z excelaSzkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, podczas której uczestnicy wykonują praktyczne ćwiczenia związane z zaawansowaną obsługą narzędzi Power BI.

Szkolenia organizowane są w małych 10 osobowych grupach. Każdy kursant pracuje przy własnym stanowisku komputerowym.

Podczas szkolenia przewidziano 3 przerwy na poczęstunek (kawa, herbata, soki, ciastka).

Szkolenia prowadzone w Akademii Komputerowej AkKom mogą również przybierać formę dedykowaną, która pozwala na organizację szkolenia zamkniętego, w którym biorą udział pracownicy tylko jednej, zlecającej szkolenie, firmy. W opcji szkoleń dedykowanych możliwa jest także modyfikacja planu szkolenia pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta. Takie szkolenia organizujemy już od 6 zgłoszonych osób, również w siedzibie firmy Klienta na terenie całego kraju (zapewniamy sprzęt komputerowy – laptopy, rzutniki).

Wszyscy uczestnicy szkoleń Akademii Komputerowej objęci są dwunastomiesięczną opieką poszkoleniową. W tym okresie każdy kursant może zwrócić się do wykładowcy z problemem w zakresie materiału omawianego na szkoleniu (kontakt e-mailowy, telefoniczny, konsultacje osobiste).

Najbliższe terminy

25-26.07.2022
29-30.08.2022
19-20.09.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30-14:30
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 1500,00 zł netto
1845,00 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360