Porównywanie i wyszukiwanie danych za pomocą funkcji i narzędzi Excela

Wyszukiwanie, dopasowywanie oraz porównywanie danych znajdujących się w dwóch różnych tabelach jest niezbędną umiejętnością do sprawnego wykonywania zadań codziennej pracy w programie Excel. Mając na uwadze te właśnie potrzeby osób pracujących z Excelem na co dzień zaprojektowaliśmy specjalne tematyczne szkolenie z tego zakresu.

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności wyszukiwania i porównywania danych z wykorzystaniem prostych jak i zaawansowanych funkcji. Podczas szkolenie kursanci zaznają się z praktycznym wykorzystaniem funkcji wyszukiwania. Dzięki czemu będą mogli zdobytą wiedzę na szkoleniu od razu wykorzystać podczas obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na przyswojenie praktycznej wiedzy obejmującej:

 • korzystanie z funkcji porównywania i wyszukiwania takich jak: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.PIONWOWO czy INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
 • przenoszenie danych pomiędzy tabelami wraz z ich odpowiednim dopasowaniem do kryteriów
 • porównywanie danych znajdujących się w dwóch różnych dokumentach czy arkuszach
 • rozwiązanie problemów z nieprawidłowymi wyszukiwaniami „#N/D”
 • opanowanie nowych metod wyszukiwania i porównywania danych
 • sposoby wyszukiwania danych gdy wartości się powtarzają
 • wyróżnianie powtarzających się danych w obu tabelach za pomocą kolorów
 • rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem funkcji WYSZUKIWANIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pracują na dużych zbiorach danych, porównują wyniki finansowe czy księgowe, tworzą zestawienia lub raporty. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest znajomość podstawowych zagadnień obsługi programu Excel.

Szkolenie trwa 1 dzień i zostało przewidziane na 4 godziny (5 godzin lekcyjnych). Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu obsługi Excela jest certyfikat przyznawany uczestnikom na zakończenie kursu.

Materiały szkoleniowe:

Uczestniczy szkolenia otrzymują skrypt przedstawiający opis zagadnień i funkcji omawianych na szkoleniu wraz z opisanymi metodami posługiwania się tymi funkcjami. Otrzymują także ćwiczenia praktyczne, które zawierają najważniejsze metody stosowania funkcji w celu wyszukiwania danych.

Opieka poszkoleniowa

Każdy z kursantów będzie mógł skorzystać z 6 miesięcznej opieki poszkoleniowej, kontaktując się z wykładowcą za pomocą e-maila lub telefonicznie. Będzie mógł także skorzystać z konsultacji z trenerem w naszej siedzibie firmy.

Zagadnienia niezbędne do porównywania i wyszukiwania danych

 • Omówienie funkcji służących do wyszukiwania i porównywania danych w Excelu
 • Sprawdzanie czy takie same dane znajdują się w obu tabelach

Praca z podstawowymi funkcjami wyszukiwania i porównywania

 • Wykorzystanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO

  Porównywanie i dopasowywanie danych znajdujących się w dwóch tabelach

 • Przypisywanie danych z tabeli do tabeli

  Porównywanie danych po takich samych rekordach z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO

 • Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do wyszukiwania danych w przedziałach

  Zastosowanie dopasowania niedokładnego w funkcji w celu dopasowania szukanych wartości w przedziałach liczbowych, dopasowanie przybliżonych wartości znajdujących się w obrębie przedziału liczbowego

 • Eliminacja błędów wyszukiwania „#N/D!” z wykorzystaniem funkcji JEŻELI.BŁĄD

  Przyczyny powstawania błędów wyszukiwania, sposoby eliminacji błędów wyszukiwania, zastosowanie funkcji do korygowania błędów

Zaawansowane wyszukiwanie i porównywanie danych

 • Zastosowanie funkcji INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ do wyszukiwania, dopasowywania i porównywania danych

  Zasady działania funkcji, sposoby zastosowania i wykorzystania, większa skuteczność funkcji w porównaniu do funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

 • Łączenie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJE w celu stworzenia funkcji wyszukującej o bardzo dużych możliwościach

  Wyszukiwanie danych i przypisywanie danych z tabeli do tabeli po wierszach, jak i po kolumnach, użycie dowolnej kolumny jako kolumny szukania, zastosowanie funkcji na dużych zbiorach danych, zagnieżdżanie funkcji

 • Eliminacja błędów wyszukiwania wartości „#N/D!”

  Zastosowanie funkcji JEŻELI.BŁĄD oraz CZY.BŁĄD do zastępowania błędów wyszukiwania tekstem lub innymi danymi

 • Wyodrębnianie i łączenie kryteriów wyszukiwania niezbędnych do prawidłowego porównywania tabel
  • Wykorzystanie funkcji tekstowych w celu wyodrębnienia prawidłowych kryteriów porównywania z tekstu i liczb

   Wyodrębnianie danych ze strony lewej i prawej z zastosowaniem funkcji LEWY i PRAWY, wyodrębnianie danych ze środka tekstu z zastosowaniem funkcji FRAGMENT.TEKSTU oraz ZNAJDŹ

  • Łączenie tekstów znakiem & w celu uzyskania prawidłowej wartości do porównania
  • Usuwanie i podmiana zbędnych znaków z tekstu w celu uzyskania prawidłowych wartości szukania

   „Czyszczenie” zbędnych spacji z tekstu z użyciem USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, zastępowanie nieprawidłowych wartości poprzez zastosowanie funkcji PODSTAW

 • Zagnieżdżanie funkcji wyszukiwania i funkcji tekstowych

  Optymalizacja funkcji w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku wyszukiwania i porównania danych

 • Wyszukiwanie danych z wykorzystaniem nazw
  • Nazywanie zakresów danych w celu zdefiniowania tabeli wyszukiwania
  • Wyszukiwanie danych znajdujących się w różnych skoroszytach i arkuszach Excela

   Zastosowanie nazwy w funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ w celu pobrania danych znajdujących się na innych arkuszach i w innych skoroszytach

  • Tworzenie pola listy rozwijanej w celu zwiększenia efektywności wyszukiwania

   Powiązanie narzędzia pola listy rozwijanej i funkcji wyszukiwania w celu stworzenia automatycznej „wyszukiwarki” danych

 • Sposoby wyszukiwania danych, w których istnieją duplikaty (powtarzające się wartości)
  • Zastosowanie funkcji LICZ.JEŻELI do oznaczenia kryteriów wyszukiwania
  • Wyszukiwanie danych po nowych kryteriach z użyciem funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ

Inne możliwości porównywania i wyszukiwania danych

 • Oznaczanie danych powtarzających się w obu tabelach za pomocą kolorów

  Wykorzystanie funkcji LICZ.JEŻELI do porównywania danych w użyciu z formatowaniem warunkowym

 • Dostosowanie kryteriów wyszukiwania

  Porównywanie danych liczbowych w tabelach, w których kryteria wyszukiwania i porównywania przechowywane są jako tekst, sposoby zamiany liczb przechowywanych jako tekst w celu ujednolicenia danych wyszukiwanych

Wszyscy uczestnicy kursów odbywających się w Akademii Komputerowej AkKom otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy. Certyfikaty wydawane są na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych, w trakcie których wykładowca krok po kroku objaśnia kursantom wszystkie wykonywane ćwiczenia, tak, aby wiedza zdobyta na kursie mogła zostać zastosowana w codziennej pracy bezpośrednio po ukończonym szkoleniu. Każdy z kursantów pracuje na indywidualnym stanowisku komputerowym (laptop), natomiast wszystkie wykonywane przez wykładowcę czynności na programie Excel wyświetlane są na bieżąco za pomocą rzutnika.

W szkoleniu jednorazowo bierze udział najwyżej 10 osób. Dzięki tak małym grupom szkoleniowym trener może zapewnić każdemu uczestnikowi kursu indywidualne podejście.

W ramach dostosowania się do potrzeb szkoleniowych i organizacyjnych naszych Klientów, Akademia Komputerowa organizuje szkolenia zamknięte, „szyte na miarę”. Takie podejście umożliwia zorganizowanie szkolenia w dowolnie wskazanym przez Klienta miejscu (np. w Akademii Komputerowej AkKom, siedzibie własnej firmy, preferowanym centrum szkoleniowym), w dogodnym czasie oraz formie (np. indywidualnie ustalone godziny szkolenia, szkolenie prowadzone zdalnie za pomocą komunikatorów internetowych). Również plan szkolenia może zostać zmodyfikowany i dostosowany do określonego charakteru pracy firmy Klienta.

Szkolenie realizowane jest w czasie jednego dnia szkoleniowego, obejmuje 5 godzin szkoleniowych. W trakcie trwania szklenia przewidziane są dwie przerwy kawowe.

Każdy uczestnik szkoleń prowadzonych przez Akademię Komputerową AkKom objęty jest sześciomiesięczną opieką poszkoleniową. W tym czasie może zwrócić się do wykładowcy z pytaniami i trudnościami, dotyczącymi zagadnień omawianych na kursie.

Najbliższe terminy

27.07.2022
10.08.2022
21.09.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30-12:30
Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 190,00 zł netto
233,70 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360