Excel dla zaawansowanych z podstawami tworzenia makr - VBA

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym z excelaCelem szkolenia jest poznanie zaawansowanych funkcji Excela, analiza danych za pomocą tabel przestawnych oraz wprowadzenie do tworzenia makr. Uczestnicy poznają główne zagadnienia związane z programowaniem w Visual Basic for Applications Excel (VBA MAKRA) w stopniu, który umożliwi samodzielne tworzenie makr i zautomatyzowanie wykonywanych czynności.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby zautomatyzować czynności wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym Excel poprzez tworzenie własnych makr, a także osobom, które używają Excela, ale nie są programistami, jednak chciałyby nauczyć się tworzyć makra w Excelu. Przedstawiona wiedza pozwala na zautomatyzowanie zadań, pisanie prostych funkcji, tworzenie formularzy i obsługę zdarzeń. Dzięki temu możemy zwiększyć efektywność pracy poprzez eliminację ręcznego wykonywania czynności najczęściej powtarzanych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Szkolenie obejmuje swym zakresem także zaawansowane funkcje wbudowane w Excela oraz ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Na kursie omawiamy tworzenie prostych makr za pomocą rejestrowania. Zapoznajemy uczestników szkolenia z podstawowymi funkcjami VBA i poleceniami związanymi z pisaniem makr w środowisku VBA oraz z podstawami programowania.

Wymagania przystąpienia do kursu

Uczestnik szkolenia musi posiadać wiedzę na poziomie średniozaawansowanym z arkusza kalkulacyjnego Excel.

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Uczestnicy przy stanowiskach komputerowych wykonują ćwiczenia pod VBA Excel. Tematy kursu są prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych. Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy, wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom zawierającego opis przedstawianych zagadnień
 • Ćwiczeń praktycznych z VBA Excel na płycie CD
 • Prezentacji multimedialnej na płycie CD

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu tworzenia makr w programie Excel.

Zaawansowana praca w Excelu

 • Dostosowanie Excela do własnych potrzeb
 • Skróty klawiaturowe
 • Tworzenie własnych pasków narzędziowych
 • Zaawansowane wykorzystanie funkcji wklej specjalnie
 • Tworzenie niestandardowych list w Excelu

Powiązanie Excela z innymi aplikacjami pakietu MS Office

 • Łącza między aplikacjami
 • Import i eksport plików z Excela

Zaawansowane funkcje Excela

 • Funkcje logiczne, finansowe, tablicowe
 • Analiza danych za pomocą tabeli przestawnych
 • Łącza między arkuszami
 • Zabezpieczanie arkusza oraz skoroszytu
 • Tworzenie szablonów
 • Korzystanie z narzędzia inspekcji

Tworzenie prostych makr

 • Rejestrowanie prostych makr z wykorzystaniem rejestratora
 • Edycja makr w środowisku VBA
 • Przypisywanie makr do pasków narzędziowych
 • Przypisywanie makr do buttonów

VBA w Excelu

 • Interfejs VBA w Excelu
 • Eksplorator projektu
 • Edytor kodu
 • Okno poleceń
 • Omówienie podstawowych funkcji środowiska VBA
 • Paski narzędziowe i ich obsługa
 • Tryby działania programu

Wstęp do programowania

 • Makra – składnia, omówienie zastosowań
 • Składnia funkcji
 • Typy danych i ich zastosowanie (tekst, liczba, dane logiczne)
 • Instrukcje warunkowe
 • Instrukcja Case
 • Pętla For, Do
 • Pętla for ... next

Praca z makrami

 • Podstawowe operatory
 • Obiekt Application
 • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
 • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
 • Obiekty Range i Selection, Cells – posługiwanie się obiektami w celu przekazywania danych do arkusza
 • Właściwości Columns oraz Rows
 • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Zabezpieczanie kodu Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 • Obsługa błędów

Osoby uczestniczące w szkoleniach z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla zaawansowanych z elementami VBA otrzymują certyfikaty. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom.

Przykładowy certyfikat

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy AkKom

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów komputerowych.

Uczestnicy kursu wykonują ćwiczenia na programie Excel, według wskazówek prowadzącego.

Każdy uczestnik kursu posiada do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.

System mieszania części wykładowej z ćwiczeniową gwarantuje większą skuteczność przyswajania wiedzy.

Wszystkie tematy szkoleń prezentowane są w formie ćwiczeń praktycznych.

Szkolenia z zakresu Excela dla zaawansowanych z tworzeniem makr organizujemy w małych grupach szkoleniowych, do 10 osób.

Szkolenie z zakresu Excela dla zaawansowanych z elementami VBA realizujemy także w systemie zamkniętym i dedykowanym, dla grup od 4 osób. Szkolenie zamknięte prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża

Najbliższe terminy

21-23.06.2023
10-12.07.2023
23-25.08.2023
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30 - 15:30 każdego dnia
Czas trwania: 3 dni, 27 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 1270,00 zł netto
1562,10 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360