Szkolenia "szyte na miarę"

Szkolenia dedykowane, dostosowane do potrzeb i oczekiwańSzkolenie dedykowane skierowane jest do firm oraz instytucji. Taki rodzaj szkolenia został specjalnie „uszyty na miarę” potrzeb i oczekiwań Klientów, którzy chcieliby przeprowadzić szkolenie dedykowane pod profil ich działalności. Jest ono organizowane wyłącznie dla większych grup osób.

Kwintesencją szkoleń „szytych na miarę” jest dostosowanie szkolenia do preferencji Klienta, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i technicznym.

W aspekcie merytorycznym szkolenia dedykowanego przede wszystkim dostosowujemy plan szkolenia, tak aby odpowiadał on zapotrzebowaniu Klienta. Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy w danej organizacji czy też firmie, układamy indywidualny plan szkolenia opierający się na rozwiązaniu konkretnych problemów występujących podczas pracy. Uwzględniamy przy tym profil firmy czy też danego działu. Doradzamy konkretne rozwiązania, które mają na celu przyspieszenie pracy.

Analiza zapotrzebowania i preferencji na szkoleniaPrzeprowadzamy wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych Klienta. Na podstawie analizy jesteśmy w stanie dokładnie określić pożądane efekty szkolenia, ale także poziom umiejętności przyszłych kursantów w stosunku do tych, które powinni posiadać. Przy analizie danych uwzględniane są takie aspekty jak: cele stawiane przez Klienta, umiejętności i kwalifikacje konieczne na danym stanowisku pracy, obecne i przyszłe potrzeby rozwojowe pracowników.

Testy do diagnozy poziomu umiejętności i zapotrzebowania kursantówWażnym elementem tej analizy są opracowane przez ekspertów firmy AkKom testy diagnostyczne, których zasadniczym celem jest określenie aktualnej wiedzy i umiejętności pracowników.

Testy mają dwojakie cele:

  • pierwszym jest zbadanie stopnia posiadanej wiedzy,
  • drugim zakwalifikowanie na podstawie wyników testu danego kursanta do grupy szkoleniowej o określonym stopniu trudności.

Wyniki testów są przekazywane firmie Klienta jako informacja zwrotna, co umożliwia lepsze planowanie szkoleń zawodowych.

Końcowym etapem analizy jest ustalenie głównych celów szkolenia i metodyki prowadzącej do ich osiągnięcia. Przedstawiamy również opracowanie, które zawiera oczekiwane efekty szkolenia w kontekście jego celów.

Ćwiczenia przygotowywane na szkolenia pod profil pracy kontrahentaPo zbadaniu potrzeb Klienta opracowujemy precyzyjny plan szkolenia oraz ćwiczenia, które są każdorazowo dostosowywane do zagadnień związanych z profilem pracy Klienta. Dzięki takiemu podejściu nasze ćwiczenia mają wymiar przede wszystkim praktyczny, a wiedza zdobyta na szkoleniu przez kursantów może być od razu wykorzystana w ich codziennej pracy.

Opieka poszkoleniowa dla kursantówPo zrealizowaniu szkolenia sprawujemy także opiekę merytoryczną nad uczestnikami szkoleń. Osoby przeszkolone mogą kontaktować się ze specjalistami firmy AkKom w celu uzyskania bezpłatnej porady dotyczącej realizacji zadań zawodowych związanych z tematyką przebytego szkolenia. Nawiązanie kontaktu z wykładowcami może mieć formę elektroniczną bądź telefoniczną. Możliwy jest również kontakt bezpośrednio w siedzibie firmy AkKom po uprzednim ustaleniu terminu i szczegółów wizyty. Zgodnie z ideą adaptacji szkoleń do potrzeb Klienta okres opieki poszkoleniowej jest także uzgadniany z Klientem. Nie jest ona jednak nigdy krótsza niż trzy miesiące.

Mapa świata – wybór miejsca szkoleniaHarmonizacja naszych usług z potrzebami klienta odbywa się również w obszarze organizacyjnym.
Oznacza to, że szkolenia „szyte na miarę” oferowane przez Akademię Komputerową AkKom mogą odbywać się:

  • w siedzibie naszej firmy, gdzie zapewniamy w cenie szkolenia sprzęt niezbędny do realizacji kursu, klimatyzowane sale szkoleniowe oraz poczęstunek kawowo-kanapkowy,
  • w siedzibie kontrahenta, wówczas możemy umożliwić dostęp do zaplecza sprzętowego (dysponujemy laptopami),
  • w dowolnym miejscu w Polsce wybranym przez Klienta, gdzie również możemy zapewnić sprzęt komputerowy,
  • w dowolnie wybranym miejscu za granicą.

Terminy szkoleń wybrane przez klientaOprócz miejsca nasz Klient wybiera również czas i termin szkolenia, mogą to być zarówno szkolenia w dni robocze, popołudniowe jak i weekendowe. Nie ograniczamy się również co do ilości dni szkoleniowych.

W celu ustalenia szczegółów szkolenia zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na e-mail: szkolenia@akkom.net.pl lub telefoniczną na numer +48 71 79-67-360

Szkolenia dedykowane - kontakt

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane