Pobieranie danych i poprawa błędów importowania w Excelu

Szkolenie ma na celu zapoznanie kursantów z metodami importu różnego rodzaju danych do programu Excel, a także metodami szybkiej poprawy błędów powstałych podczas pobierania danych z innych programów do programu Excel.

Podczas posługiwania się programem excel bardzo często pobieramy dane z programów typu SAP, programów księgowych czy finansowych w celu dokonania ich późniejszej analizy na arkuszach Excela. Jednak samo zaimportowanie danych to dopiero połowa sukcesu. Bardzo często dane już przeniesione na arkusz excela nie spełniają naszych oczekiwań, należy je więc odpowiednio poprawić i uporządkować. Wszystkie te zagadnienia poruszane są szczegółowo na przygotowanym przez nas szkoleniu tematycznym.

Podczas szkolenia dowiesz się jak:

 • szybko i sprawnie importować dane z innych programów na arkusz excela
 • pobierać dane z internetu do arkusza excela w taki sposób, aby były automatycznie odświeżane
 • pobierać dane z innych plików excela
 • wstawiać na arkusz dane w taki sposób, aby automatycznie się aktualizowały
 • naprawiać błędy występujące w zaimportowanych danych (poprawiać daty, eliminować szybko puste wiersze czy sprawiać aby liczby nadawały się do obliczeń)
 • wykorzystać funkcje excela do szybkiego porządkowania zaimportowanych danych
 • udostępniać wyniki swojej pracy dla innych użytkowników
 • raportować dane zaimportowane do programu Excel (tabela przestawna)

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które często muszą pobierać dane z innych programów i dokonywać na nich szybkiej analizy, czy stworzyć raport. Oczywiście także dla tych osób które pracują z dużymi zbiorami danych lub chciałby przyswoić wiedzę z tego zakresu obsługi programu Excel.

Czynnikom niezbędnym do przystąpienia do szkolenia jest oczywiście znajomość obsługi programu Excel co najmniej na poziomie podstawom, a także swobodnego dokonywania obliczeń za pomocą formuł i podstawowych funkcji.

Szkolenie trwa 6 godzin (8 godzin lekcyjnych) w ciągu jednego dnia. Czas szkolenia został optymalnie dostosowany do zagadnień omawianych na szkoleniu tak, aby szybko opanować praktyczne umiejętności importowania danych.

Materiały szkoleniowe

Kursanci zostaną zaopatrzeni w skrypt z opisem „krok po kroku” zagadnień poruszanych na szkoleniu oraz w szereg praktycznych ćwiczeń przygotowanych w programie Excel.

Opieka poszkoleniowa

To forma doradztwa pozostawiana do dyspozycji naszym kursantom, która trwa aż 6 miesięcy po zakończaniu szkolenia. W tym czasie uczestnicy mogą się kontaktować telefonicznie lub e-mailowo z trenerami lub skorzystać z porady wykładowcy w siedzibie naszej firmy.

Import danych do Excela

 • Import danych z programów typu SAP, Access, Word
 • Import danych z plików tekstowych oraz plików CSV
 • Pobieranie danych znajdujących się w internecie
 • Pobieranie danych z innych plików i arkuszy Excela

Praca z danymi pobranymi z innych programów

 • Automatyczna aktualizacja danych zaimportowanych do Excela
 • Import danych w postaci obiektu Tabela
 • Poprawa błędów w danych związanych z importowaniem
  • Poprawne posługiwanie się narzędziem TEKST JAKO KOLUMNY w celu uniknięcia błędów importu danych do Excela
  • Metody szybkiego usuwania pustych wierszy w danych
  • Zamiana błędnych znaków na prawidłowe z wykorzystaniem funkcji PODSTW oraz narzędzia ZNAJDŹ i ZAMIEŃ
  • Zamiana liczb przechowywanych jako tekst na prawidłowe liczby w celu dokonania obliczeń
  • Zamiana dat na prawidłowe wartości z wykorzystaniem funkcji PODSTAW oraz innych funkcji tekstowych i funkcji DATA
  • Usuwanie znaków niedrukowalnych z tekstów
  • Zamiana liter małych na duże i odwrotnie z wykorzystaniem funkcji LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, Z.WIELKIEJ.LITERY
 • Porządkowanie danych
  • Sposoby szybkiego sortowania i filtrowania danych
  • Wyodrębnianie części tekstu w celu uzyskania prawidłowej budowy bazy danych, przy użyciu funkcji PRAWY, LEWY, ZNAJDŹ, FRAGMENT.TEKSTU
  • Usuwanie zbędnych odstępów spacjowych z wykorzystaniem funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
  • Wykorzystanie funkcji JEŻELI do wstawiania prawidłowych wartości w zaimportowanej bazie danych
 • Poprawne formatowanie zaimportowanych danych
  • Poprawne formaty liczb i dat
  • Wyróżnianie danych za pomocą formatowania warunkowego
  • Zamiana danych na obiekt TABELA

Udostępnianie plików z zaimportowanymi danymi

 • Udostępnianie arkuszy excela do wglądu przez innych użytkowników
 • Ustawienie praw dostępu do plików Excela
 • Zabezpieczanie arkusza excela przed innymi użytkownikami

Szybkie tworzenie raportów z zaimportowanych danych

  Tabela przestawna w praktycznym raportowaniu danych zaimportowanych z innych programów

 • Wstawianie tabeli przestawnej na arkusz
 • Praca z danymi w tabeli przestawnej
 • Tworzenie obliczeń z wykorzystaniem raportu tabeli przestawnej

Wszyscy uczestnicy kursów realizowanych przez Akademię Komputerową AkKom otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy. Certyfikaty wydawane są na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie zostało opracowane jako połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. W trakcie kursu wykładowca omawia wszelkie zagadnienia związane z pobieraniem i obróbką danych w Excelu oraz korektą pobranych danych. Trener na bieżąco koordynuje wykonywane przez kursantów ćwiczenia. Taka forma szkoleniowa gwarantuje nabycie praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w codziennej pracy natychmiast po ukończeniu kursu.

Aby ułatwić wykładowcy indywidualne podejście do każdego kursanta, szkolenia prowadzone są w małych, najwyżej 10-osobowych grupach.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik pracuje na własnym stanowisku komputerowym, natomiast wszystkie działania wykonywane przez trenera na jego komputerze, są wyświetlane za pomocą rzutnika, tak, aby kursanci na bieżąco mogli śledzić zagadnienia omawiane przesz wykładowcę.

Szkolenie trwa 8 godzin szkoleniowych, w trakcie których przewidziano 3 przerwy cateringowe.

Szkolenia prowadzone w Akademii Komputerowej AkKom mogą być realizowane w formie dedykowanej. W ramach szkolenia zamkniętego biorą udział pracownicy tylko jednej, zlecającej szkolenie, firmy, możliwa jest także modyfikacja planu szkolenia pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta. Takie szkolenia organizujemy już od 5 zgłoszonych osób, w dowolnie wskazanym przez Klienta miejscu i preferowanym czasie (zapewniamy sprzęt komputerowy – laptopy, rzutniki).

Wszyscy uczestnicy szkoleń Akademii Komputerowej objęci są sześciomiesięczną opieką poszkoleniową. W tym okresie każdy kursant może zwrócić się do wykładowcy z problemem w zakresie materiału omawianego na szkoleniu (kontakt e-mailowy, telefoniczny, konsultacje osobiste).

Najbliższe terminy

13.07.2022
24.08.2022
28.09.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 08:30-14:30
Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 200,00 zł netto
246,00 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360