Szkolenia

  • Praca z bazami danych w programie Access
    Celem szkolenia jest zapoznanie się z programem Access oraz zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się programem. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć praktyczną wiedzę w obsłudze programu MS Access oraz zastosować program w codziennej pracy. Po ukończeniu kursu …