Praca z bazami danych w programie Access

Celem szkolenia jest zapoznanie się z programem Access oraz zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się programem. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć praktyczną wiedzę w obsłudze programu MS Access oraz zastosować program w codziennej pracy.

Po ukończeniu kursu użytkownik nabędzie praktyczne umiejętności swobodnego korzystania z programu MS Access. Nabędzie umiejętności tworzenia tabel oraz kwerend, a także formularzy.

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik szkolenia przy stanowisku komputerowym, wykonuje ćwiczenia według wskazówek prowadzącego, na programie Access. Tematy szkolenia są prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych. Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy, wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom
 • Ćwiczeń praktycznych z zakresu obsługi programu Access na płycie CD
 • Prezentacji multimedialnej

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu obsługi programu Access.

Po szkoleniu, każdy uczestnik może się skontaktować z wykładowcą w celu rozwiązania nurtujących go problemów. Kontakt z wykładowcą dla uczestników naszych szkoleń jest bezpłatny.

Wprowadzenie do pracy z bazami danych

 • Podstawowe pojęcia
 • Charakterystyka aplikacji MS Access
 • Okno w MS Access
 • Obiekty bazy danych

Menu i paski narzędzi

 • Obsługa menu
 • Sterowanie paskami narzędzi
 • Korzystanie z pomocy

Praca na istniejących bazach danych

 • Dodawanie rekordów do bazy danych
 • Zaznaczanie rekordów
 • Dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy), blokowanie i ukrywanie kolumn
 • Kopiowanie, usuwanie i przenoszenie danych
 • Posługiwanie się formularzami podstawowymi i podrzędnymi do wprowadzania danych
 • Wyszukiwanie rekordów, filtrowanie, sortowanie
 • Tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna

Tabele

 • Zasady nazewnictwa tabel
 • Praca z kreatorem tabel
 • Definiowanie pól
 • Modyfikacje projektu tabeli
 • Właściwości pól
 • Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie, zmiana nazwy i usuwanie tabel
 • Arkusz danych tabeli - wprowadzanie i modyfikacja danych
 • Sortowanie danych
 • Praca z kluczami podstawowymi

Kwerendy

 • Zastosowanie kwerend
 • Kreator kwerend
 • Tworzenie i modyfikacja prostych kwerend

Formularze

 • Podstawowe wiadomości o formularzach
 • Kreator formularzy
 • Projektowanie prostych formularzy
 • Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie i usuwanie formularzy
 • Wybrane właściwości formularzy
 • Wydruk

Raporty

 • Zastosowanie raportów
 • Kreator raportów
 • Tworzenie prostych raportów
 • Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie i usuwanie raportów
 • Wydruki raportów

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach z zakresu baz danych w programie Access otrzymuje certyfikat. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom.

Przykładowy certyfikat

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy AkKom

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów komputerowych powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi.

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje ćwiczenia przy stanowisku komputerowym, według wskazówek prowadzącego.

Kursanci mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe.

Jeden komputer przypada na jednego uczestnika kursu.

Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniową.

Wszystkie tematy szkolenia są także prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych.

Szkolenia z zakresu obsługi programu Access organizujemy w małych grupach szkoleniowych (do 10 osób).

Szkolenie z zakresu zakresu obsługi programu Access realizujemy także w systemie zamkniętym i dedykowanym, dla grup od 4 osób. Szkolenie zamknięte prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta, lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża

Najbliższe terminy

22-23.12.2021
10-11.01.2022
17-18.02.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30 - 14:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 18 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 910,00 zł netto
1119,30 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360