Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point

Szkolenie to ma na celu naukę sprawnego tworzenia prezentacji multimedialnych z zastosowaniem najnowszych efektów, które są możliwe do uzyskania w programie Power Point.

Uczestnik szkolenia poznaje zasady tworzenia prezentacji, począwszy od prostych, a skończywszy na rozbudowanych zawierających animacje.

Narzędzie to umożliwia, w krótkim czasie, profesjonalnie wykonanie dobrej prezentacji. Power Point pozwala także na dodawanie plików filmowych i dźwiękowych oraz na sprawne umieszczanie grafiki, którą możemy uatrakcyjnić dodatkową animacją. Na szkoleniu omawiane są także metody tworzenia własnych tekstów oraz wprowadzania nietypowych wzorców.

Omawiamy również sposoby animacji wykresów i tabel oraz tworzenie sprawnej nawigacji między slajdami.

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik szkolenia przy stanowisku komputerowym, wykonuje ćwiczenia według wskazówek prowadzącego. Temat szkolenia jest prezentowany w formie ćwiczeń praktycznych. Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy, wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom,
 • Ćwiczeń praktycznych z zakresu obsługi programu Power Point na płycie CD
 • Prezentacji multimedialnej na płycie CD

Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu obsługi programu Power Point.

Po szkoleniu każdy uczestnik może skontaktować się z wykładowcą w celu rozwiązania nurtujących go problemów. Kontakt z wykładowcą dla uczestników naszych szkoleń jest bezpłatny.

Wprowadzenie do tworzenia prezentacji

 • Ogólne zasady tworzenia prezentacji
 • Identyfikacja odbiorcy prezentacji
 • Planowanie prezentacji
 • Prezentacje w programie Power Point

Praca z programem Power Point

 • Uruchamianie programu Power Point
 • Omówienie interfejsu programu
 • Podstawowe funkcje programu
 • Zastosowanie różnych układów programu w celu szybszego tworzenia prezentacji
 • Schematy działania prezentacji
 • Zapis prezentacji w różnych formatach

Praca ze slajdami

 • Tworzenie nowego slajdu
 • Wykorzystanie różnych układów slajdów
 • Wykorzystanie szablonów slajdów
 • Podgląd slajdu
 • Zestawienie slajdów
 • Formatowanie tła slajdów
 • Nadawanie wzorca slajdów
 • Wstawianie formatowanie tekstu na slajdzie

Tabele i wykresy

 • Tworzenie tabel na slajdzie
 • Formatowanie tabeli
 • Tworzenie wykresu
 • Formatowanie wykresu
 • Wstawianie wykresów z programu MS Excel

Diagramy

 • Wstawianie różnych typów diagramów
 • Formatowanie diagramów

Grafika i multimedia

 • Operowanie krojem, kolorem i układem tekstu
 • Efekty cieniowania i uwypuklania tekstu
 • Wstawianie plików graficznych do slajdu
 • Osadzanie plików filmowych i dźwiękowych na slajdzie
 • Wstawianie "artystycznych" napisów jako obiektów - wykorzystanie narzędzia WordArt
 • Dodawanie faktury, cieni i efektu 3 wymiaru do elementów graficznych
 • Reguły doboru rozdzielczości i formatu obrazka

Animacje

 • Dodawanie animacji do slajdów
 • Dodawanie animacji do obiektów na slajdzie
 • Animacja przejścia slajdu
 • Animacje na wejście, zatrzymanie i wyjście
 • Animacje i efekty tekstowe
 • Efekty cieniowania i uwypuklania tekstu
 • Efekty przejścia w listach i napisach
 • Animacja elementów graficznych za pomocą efektów przejścia
 • Animacja wykresów
 • Określenie czasu wyświetlania animacji
 • Dodawanie dźwięków do animacji
 • Wyświetlanie pokazu prezentacji
 • Próba tempa prezentacji

Łączenie slajdów

 • Sterowanie prezentacją przez zadawanie ograniczeń czasowych i umieszczanie elementów sterujących
 • Dodawanie łączy do obiektów
 • Niestandardowe łączenie slajdów
 • Wywoływanie akcji „na kliknięcie”
 • Odnośniki
 • Dodawanie elementów stałych na wzorcu slajdów

Drukowanie

 • Sposoby drukowania slajdów
 • Dołączanie notatek i materiałów informacyjnych

Pokaz

 • Nagrywanie prezentacji jako pliku HTML
 • udostępnianie w Internecie

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point otrzymuje certyfikat. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom.

Przykładowy certyfikat

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy AkKom

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów komputerowych powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi.

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje ćwiczenia przy stanowisku komputerowym, według wskazówek prowadzącego.

Kursanci mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe.

Jeden komputer przypada na jednego uczestnika kursu.

Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniową.

Wszystkie tematy szkolenia są także prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych.

Szkolenia z zakresu tworzenia prezentacji w programie Power Point organizujemy w małych grupach szkoleniowych (do 10 osób).

Szkolenie realizujemy także w systemie zamkniętym i dedykowanym, dla grup od 4 osób. Szkolenie zamknięte prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta, lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża