Excel Power Query - pobieranie, łączenie i transformacja danych

Zakres szkolenia obejmuje wykorzystanie Power Query do pobierania, transformacji i modelowania danych pochodzących z wielu źródeł. Wykorzystanie narzędzia Power Query w Excelu umożliwi szybką analizę i raportowanie dużych zbiorów danych o skomplikowanej strukturze.

Power Query zapewnia automatyzację powtarzalnych czynności, co sprawia, że w łatwy i szybki sposób można wykonywać nawet najbardziej skomplikowane obliczenia i przekształcenia. Zamiast czasochłonnego powtarzania tych samych czynności w Excelu, stosowania skomplikowanych formuł lub tworzenia makr, można wykorzystać Power Query.

Power Query w szybki sposób dokonuje elastycznej analizy danych pobieranych z różnych lokalizacji. Za pomocą Power Query można pobierać dane pochodzące z wielu plików równocześnie, z wielu baz danych, czy też z programów typu SAP. Dane można łączyć i konsolidować w dowolny sposób, przekształcać i dokonywać na nich obliczeń.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • przyspieszenie procesu analizy danych
 • automatyzacja wykonywanych operacji
 • łatwe pobieranie i łączenie danych z różnych źródeł
 • sprawna poprawa i transformacja danych na potrzeby raportowania
 • przekształcanie danych i korekta błędów w zbiorach źródłowych
 • błyskawiczna analiza dużych zbiorów danych
 • intuicyjna konsolidacja i scalanie danych z wielu źródeł
 • wygodne tworzenie raportów z danych po transformacji
 • automatyzacja odświeżania danych

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, potwierdzający uczestnictwo.

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia dostępne są następujące materiały szkoleniowe

 • szczegółowy skrypt omawiający zakres przekształceń możliwych do dokonania w Power Query
 • po szkoleniu każdy z kursantów otrzymuje także ćwiczenia praktyczne przerabiane na szkoleniu na swój adres e-mail.

Opieka poszkoleniowa

Opieka poszkoleniowa po ukończeniu szkolenia z Excela na poziomie podstawowym Przez 12 miesięcy po ukończeniu szkolenia, zapewniamy naszym kursantom opiekę poszkoleniową. Każdy uczestnik szkolenia może skontaktować się z wykładowcą drogą telefoniczną, e-mailową bądź odbyć konsultacje z wykładowcą w siedzibie naszej firmy.

Wprowadzenie do Power Query

 • Omówienie dodatku Power Query – opis interfejsu
 • Sposoby komunikacji Power Query z Excelem
 • Prezentacja prostej analizy danych w oparciu o Power Query, czyli: pobierz i przekształć dane

Pobieranie danych za pomocą Power Query

 • Pobieranie danych z bieżącego pliku Excela po przekształceniu danych na obiekt Tabela
 • Pobieranie danych z pików Excela, CSV, tekstowych
 • Pobieranie danych z wielu plików z wybranego folderu
 • Pobieranie danych z Internetu
 • Pobieranie danych z baz danych np. Accsess i programów typu SAP
 • Pobieranie danych z ODBC

Transformacja i przekształcanie danych za pomocą Power Query

 • Przekazywanie danych do pliku Excela poprzez kreowanie tylko połączenia albo wstawianie danych na arkusz
  • Pobieranie danych ze stron internetowych i zwracanie tabel danych do Excela, proste odświeżanie
  • Pobieranie danych z pików Excela, CSV, tekstowych i tworzenie tylko połączeń z danymi
 • Przekształcanie i korekta danych pobranych za pomocą Power Query
  • Operacje na kolumnach i wierszach:
   • Zmiana kolejności kolumn, przenoszenie kolumn jako pierwszych lub ostatnich, kopiowanie wybranych kolumn
   • Ustawianie pierwszego wiersza jako nagłówków kolumn
   • Usuwanie pustych wierszy, usuwanie wybranych kolumn i wierszy
   • Usuwanie wierszy ze zduplikowanymi danymi lub błędami
   • Sortowanie i filtrowanie danych
   • Dodawanie kolumny indeksu (kolumna liczby porządkowej)
  • Praca z tekstami i liczbami:
   • Zmiana formatu wybranych danych (określenie właściwego typu danych: zmiana liczb na prawidłowe liczby, zamiana dat, prawidłowa forma danych binarnych)
   • Poprawa wielkości liter – zmiana na litery małe, litery wielkie lub z wielkiej litery
   • Zamiana wartości w kolumnach
   • Podział danych tekstowych na kolumny
   • Wyodrębnianie fragmentów danych
   • Łączenia danych tekstowych i tworzenie nowych kolumn
   • Łączenie tekstów i liczb (wcześniejsza zmiana liczb na teksty)
   • Uzupełnianie brakujących danych, wypełnianie pustych komórek wartościami znajdującymi się powyżej lub poniżej pustych komórek w zaznaczonej kolumnie
   • Zamiana wartości (np. wyodrębnianie części całkowitych i dziesiętnych, zaokrąglenia, zmiana danych ogólnych na daty i czas)
  • Obliczenia w Power Query
   • Kolumna obliczeniowa – obliczenia przy użyciu prostych formuł dodawania/odejmowania i mnożenia/dzielenia
   • Kolumna warunkowa – zastosowanie funkcji IF (JEŻELI) do tworzenia nowej kolumny z wartościami stałymi, wartościami z innych kolumn lub obliczeń
   • Tworzenie kolumn z numerem roku, z numerem lub nazwą miesiąca / dnia tygodnia, numerem kwartału, itp.
   • Obliczanie wartości ze względu na warunki za pomocą narzędzia Grupowania danych. Zliczanie danych po kategoriach i podkategoriach (suma, średnia, mediana, minimum, maksimum, zliczanie wszystkich lub unikatowych wierszy)
  • Poprawa konstrukcji danych pobranych za pomocą Power Query do formy umożliwiającej dalszą analizę danych
   • Transpozycja tabeli
   • Transpozycja wybranych kolumn – kolumna przestawna (Pivot Columns)
   • Konwersja danych z postaci tabelarycznej na konstrukcję bazodanową – anulowanie przestawiania kolumny (Unpivot Columns)
  • Łączenie i konsolidacja tabel, wyszukiwanie danych
   • Konsolidacja danych z wielu zapytań (tabel) po nazwach nagłówków kolumn za pomocą narzędzia Dołącz zapytania
   • Tworzenie tabel zbiorczych z danych pochodzących z wielu arkuszy
   • Dołączanie wielu zapytań z wielu skoroszytów lub plików tekstowych
   • Wyszukiwanie i porównywanie danych z zapytań (tabel) za pomocą
   • narzędzia Scal zapytania – scalanie do istniejącego zapytania
   • Scalanie dwóch zapytań i tworzenie wyników łączenia jako nowe zapytanie
  • Rekordy, listy i tabele
   • Wyświetlanie szczegółów dla poszczególnych rekordów scalonej tabeli
   • Rozwijanie kolumn ze scalonej tabeli
   • Agregowanie wartości ze scalonej tabeli wraz z dokonywaniem obliczeń
  • Tworzenie raportów i wizualizacja danych
   • Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie zapytania
   • Prezentacja danych na wykresach
   • Zastosowanie fragmentatorów
   • Tworzenie pulpitu menedżera (dashboard)
  • Odświeżanie wyników zapytań po zmianie danych
   • Zmiana wartości danych w istniejących plikach
   • Dopisywanie nowych danych, jako nowe wiersze w istniejących zapytaniach
   • Zmiana źródła danych
  • Kontrola i usuwanie wykonywanych kroków (czynności)
   • Sprawdzanie wybranych kroków na pasku formuły
   • Praca z zastosowanymi krokami przekształcania danych
   • Usuwanie zastosowanych kroków
   • Edycja i modyfikacja zastosowanych kroków

Po ukończeniu szkolenia z zakresu wykorzystania Power Query do analizy i raportowania danych każdy z kursantów otrzymuje certyfikat

Warsztatowa, oparta na ćwiczeniach praktycznych forma szkoleń z excelaSzkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Specjalnie przygotowane ćwiczenia z zakresu wykorzystania narzędzia Power Query, umożliwiają tworzenie przekształceń i transformacji danych. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia zajęć, każdy z uczestników nabywa praktycznej wiedzy, którą może zastosować podczas codziennej pracy.

Szkolenia organizowane są w małych 10 osobowych grupach. Co zapewnia możliwość komfort pracy każdego z kursantów. Uczestnicy pracują na stanowiskach komputerowych zaopatrzonych w program Excel (Power Query).

Podczas szkolenia przewidziano 3 przerwy na poczęstunek (kawa, herbata, soki, ciastka).

Szkolenia prowadzone w Akademii Komputerowej AkKom mogą również przybierać formę dedykowaną, która pozwala na organizację szkolenia zamkniętego, w którym biorą udział pracownicy tylko jednej, zlecającej szkolenie, firmy. W opcji szkoleń dedykowanych możliwa jest także modyfikacja planu szkolenia pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta. Takie szkolenia organizujemy już od 6 zgłoszonych osób, również w siedzibie firmy Klienta na terenie całego kraju (zapewniamy sprzęt komputerowy – laptopy, rzutniki).

Wszyscy uczestnicy szkoleń Akademii Komputerowej objęci są dwunastomiesięczną opieką poszkoleniową. W tym okresie każdy kursant może zwrócić się do wykładowcy z problemem w zakresie materiału omawianego na szkoleniu (kontakt e-mailowy, telefoniczny, konsultacje osobiste).

Najbliższe terminy

02-03.06.2022
07-08.07.2022
19-19.08.2022
Miejsce: on-line
Godziny: 8:30-14:30
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 1200,00 zł netto
1476,00 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360