Planowanie projektów w programie MS Project

Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy z zakresu obsługi programu MS Project w codziennej pracy. Usprawni pracę przy planowaniu i monitorowaniu projektów. Na kursie uczestnik dowie się, jak umiejętnie wykorzystywać narzędzie Ms Project by stworzyć harmonogram zadań, gospodarować zasobami i kosztami w poszczególnych etapach projektu

Szkolenie obejmuje etap tworzenia i planowania projektu oraz rozwiązywania problemów z analizą projektów.

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik szkolenia przy stanowisku komputerowym, wykonuje ćwiczenia według wskazówek prowadzącego, na programie MS Project. Tematy szkolenia są prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych. Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy, wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom
 • Ćwiczeń praktycznych z zakresu obsługi programu MS Project na płycie CD
 • Prezentacji multimedialnej na płycie CD

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu planowania i tworzenia harmonogramów w programie MS Project.

Po szkoleniu, każdy uczestnik może się skontaktować z wykładowcą w celu rozwiązania nurtujących go problemów. Kontakt z wykładowcą dla uczestników naszych szkoleń jest bezpłatny.

Zapoznanie z programem MS Project

 • Opis programu
 • Obszary robocze
 • Rodzaje widoków
 • Paski narzędzi

Planowanie projektu

 • Zapisanie nowego projektu
 • Określenie kalendarzy projektu
 • Właściwości projektu
 • Planowanie projektów od daty rozpoczęcia i daty zakończenia
 • Omówienie wykresu Gantta

Zarządzanie zadaniami

 • Tworzenie zadań
 • Usuwanie i dodawanie zadań
 • Określenie czasu trwania zadań
 • Zadania o ciągłym czasie trwania
 • Zadania sumaryczne i konspekty
 • Określenie zależności pomiędzy zadaniami
 • Punkty kontrolne
 • Zadania cykliczne

Rodzaje zadań

 • Reguła planowania w MS Project
 • Zadania o stałej liczbie jednostek
 • Zadania o stałym czasie trwania
 • Zadania o stałej pracy

Zarządzanie zasobami

 • Opis zasobów występujących w MS Project
 • Zdefiniowanie zasobów
 • Podział zasobów
 • Przypisanie zasobów do zadań

Powiązanie zasobów i zadań

 • Przydzielanie zasobów do zadań
 • Relacje między czasem trwania zadań a zasobami
 • Struktura zadań w powiązaniu z zasobami
 • Wycena zadań na podstawie zasobów
 • Klasyfikacja zadań ze względu na sposób wykorzystywania zasobów

Kalendarze

 • Kalendarz projektu
 • Kalendarz zasobu
 • Kalendarz zadania
 • Zależności między kalendarzami zasobu a kalendarzami projektu

Praca z kosztami

 • Przypisywanie kosztów do zadań
 • Analiza kosztów

Drukowanie

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach z zakresu planowania projektów w programie MS Project otrzymuje certyfikat. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom.

Przykładowy certyfikat

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy AkKom

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów komputerowych powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi.

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje ćwiczenia przy stanowisku komputerowym, według wskazówek prowadzącego.

Kursanci mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe.

Jeden komputer przypada na jednego uczestnika kursu.

Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniową.

Wszystkie tematy szkolenia są także prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych.

Szkolenia z zakresu obsługi planowania z programem MS Project organizujemy w małych grupach szkoleniowych (do 10 osób).

Szkolenie z zakresu planowania z programem MS Project realizujemy także w systemie zamkniętym i dedykowanym, dla grup od 4 osób. Szkolenie zamknięte prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta, lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża

Najbliższe terminy

Daty do ustalenia
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 14:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 810,00 zł netto
996,30 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360