Szkolenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przydatne jest w efektywnym, praktycznym rozwiązywaniu problemów kadrowych przedsiębiorstwa oraz przygotowuje do skutecznego radzenia sobie z newralgicznymi sytuacjami decyzyjnymi w przedsiębiorstwie.

Szkolenie jest adresowane do kadr kierowniczych przedsiębiorstw i instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz do właścicieli firm, a także do osób, których praca polega na zarządzaniu zespołem.

Szkolenie umożliwia nabycie umiejętności dokonywania diagnozy wybranych obszarów funkcji personalnej oraz wykorzystania odpowiednich instrumentów ZZL do podejmowania decyzji personalnych. Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania oraz rozwoju w firmie.

Szkolenie jest prowadzone przez wykładowców Politechniki Wrocławskiej - Instytutu Organizacji i Zarządzania, posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz autorów wielu publikacji z tego obszaru.

Szkolenie jest realizowane w systemie zamkniętym, tylko i wyłącznie na zlecenie firm, które mają do przeszkolenia większa grupę pracowników.

Plan szkolenia wraz z opisem: szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi