Szkolenia z excela

Poziomy szkoleń z excelaSzkolenia z excela są prowadzone na kilku poziomach zaawansowania, w zależności od tego, jaką wiedzę z zakresu arkusza kalkulacyjnego excel posiadają kursanci. Po każdym szkoleniu z excela uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich udział w szkoleniu.

Kursy z excela realizujemy na następujących poziomach:

Szkolenie podstawowe z excela kurs Excel – podstawy obsługi – szkolenie jest dedykowane osobom, które chciałyby zapoznać się z podstawami obsługi programu excel, a do tej pory nie miały okazji posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w codziennej pracy. Na kursie excel – podstawy obsługi osoby szkolone zapoznają się z podstawowymi funkcjami programu excel, sposobami edycji danych oraz tworzenia tabel i zestawień danych.

Szkolenie średniozaawansowane z excelakurs Excel – poziom średniozaawansowany – ten poziom kursu z excela jest skierowany do tych osób, które posiadają podstawowe umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego excel, a chciałyby je rozszerzyć, z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych funkcji excela w codziennej pracy. Dzięki szkoleniu w zakresie excela na poziomie średniozaawansowanym można również ulepszyć arkusze kalkulacyjne, na których do tej pory Państwo pracowali, poznać nowe funkcje oraz metody analizy danych, które znacznie przyśpieszą pracę.

Szkolenie zaawansowane z excelazaawansowany kurs Excel – adresowany jest do tych kursantów, którzy w wysokim stopniu posługują się programem excel, ale chcieliby poznać rozszerzone funkcje excela i nauczyć się ich wykorzystywania podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Dzięki pozyskaniu wiedzy z zaawansowanych funkcji excela, będzie można zwiększyć efektywność wykorzystania excela. Wskutek zastosowania narzędzi zaawansowanych tabel przestawnych w szybki sposób dokonuje się analizy danych i wygeneruje konieczne raporty. Wstęp do tworzenia własnych makr umożliwi znaczne przyśpieszenie wykonywania skomplikowanych niekiedy zadań.

Szkolenie makra w exceluExcel – wykorzystanie makr (VBA) – jest to najwyższy poziom szkolenia excela, przeznaczony dla tych osób, które chciałyby poznać metody tworzenia makr w Excelu i wykorzystywać je w codziennej pracy. Jest to kurs skierowany do tych kursantów, którzy nie są programistami, a konieczność używania makr jest im niezbędna w pracy zawodowej.

Szkolenia dedykowane czyli szyte na miaręSzkolenia „szyte na miarę” z excela są inną formą kursów proponowanych przez naszą firmę. Istota kursów dedykowanych - „szytych na miarę” polega na dostosowaniu się do Państwa potrzeb i oczekiwań. Odpowiedź na wymogi naszych Klientów zawiera się zarówno w dostosowaniu treści merytorycznych (ćwiczeniowych), jak i technicznych do specyfiki funkcjonowania danej firmy i obsługi arkuszy kalkulacyjnych excel.

Przed realizacją szkolenia „szytego na miarę” z excela dokonujemy analizy i diagnozy potrzeb szkoleniowych, w celu adekwatnego ustalenia poziomu zaawansowania obsługi arkusza kalkulacyjnego excel. Dlatego też proponujemy testy sprawdzające wiedzę przyszłych kursantów, aby przydzielić ich do odpowiednich grup szkoleniowych, tak aby mogli osiągnąć jak największe korzyści z naszych szkoleń z excela.

Kolejnym krokiem jest opracowanie planu i zakresu szkolenia z excela, tak aby położyć największy nacisk na te narzędzia excela, które znacznie usprawnią pracę osobom szkolonym.

Następnie nasi wykładowcy opracowują metody szkoleniowe oraz ćwiczenia maksymalnie dostosowane do specyfiki pracy kursantów, wykorzystując przy tym Państwa dokumenty excela, tak aby rozwiązać problemy, które się pojawiają podczas pracy na nich. Na życzenie kursantów, możemy przeprowadzić testy weryfikujące nabytą przez nich wiedzę i umiejętności na szkoleniach i kursach z excela na różnych jego poziomach zaawansowania.

Wzór certyfikatuKursanci po odbytym szkoleniu na każdym stopniu zaawansowania otrzymują certyfikaty uczestnictwa. Zapewniamy także opiekę poszkoleniową, która polega na bezpłatnych konsultacjach z wykładowcą. Opieka poszkoleniowa jest bezpłatna do trzech miesięcy po ukończeniu szkolenia.