Wiedza

  • Tabela przestawna w arkuszu kalkulacyjnym Excel jest to narzędzie służące do analizy danych. Jak sama nazwa wskazuje można przestawiać różne elementy tabeli (wiersze, kolumny, dane). Tabela przestawna pozwala manipulować danymi i uzyskiwać różnego rodzaju zestawienia bez naruszania …
  • Ochrona skoroszytu - stosowana w celu ochrony naszego dokumentu przed niepożądanymi działaniami, takimi jak: zmiana nazwy arkusza czy usuwanie arkusza. Aby zabezpieczyć skoroszyt przed niepożądanymi działaniami należy wejść na menu recenzja i wywołać opcję chroń skoroszyt, jak …
  • Często się zdarza, iż szybko potrzebujemy ponumerować kolumny, wstawić dni tygodnia, miesiące czy też określone daty. Aby tego dokonać należy skorzystać z automatycznego tworzenia listy danych. W komórce A1 wpisz wartość np. 5 W komórce A2 wpisz wartość np. 10 Zaznacz komórki …
  • Makra służą do usprawnienia pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Bardzo często zadajemy sobie pytanie: jak przyśpieszyć pracę w Excelu? Odpowiedź jest prosta - stworzyć Makro. Za pomocą makr możemy stworzyć własne rozwiązanie problemów pracy z excelem. Musimy jednak pamiętać, iż …