Kurs dedykowany z Excela pod profil działalności danej firmy

Kurs dedykowany dla firm z obsługi arkusza kalkulacyjnego excelSzkolenie z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel zrealizowane w formie dedykowanej może przynieść konkretne i wymierne efekty związane z efektywnością pracy.

Arkusz kalkulacyjny, obok edytorów tekstu oraz prezentacji multimedialnych, jest najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem biurowym. Oczywiście, nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, w których może być on wykorzystywany. Często jednak jest tak, iż sposób pracy na arkuszu kalkulacyjnym przysparza wiele problemów. Szczególnie wtedy, gdy analiza danych, zestawienie czy zastosowanie określonej funkcji muszą być wykonane w krótkim czasie. Specyfika pracy na arkuszu kalkulacyjnym Excel będzie się różniła w firmach o konkretnym profilu, czy nawet w danym dziale firmy. Często też użytkownicy oprogramowania nie wykorzystują w pełni funkcji, jakie daje program Excel.

Dobrze wykształcony specjalista, który potrafi w szybki sposób przedstawić dane oraz stworzyć ich analizę, decyduje o sukcesie przedsięwzięcia czy kampanii marketingowej. Stąd też najlepszym sposobem podniesienia poziomu wiedzy oraz przyspieszenia pracy jest szkolenie z Excela, które rozwiąże problemy z pracą w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kurs Excel – dedykowany jest ukierunkowany na pracę w danej firmie. Pogłębienie wiedzy o arkuszu kalkulacyjnym, w sposób praktyczny znacznie ograniczy ryzyko popełnienia pomyłek oraz zmniejszy czas poświęcony na wykonywanie zadań.

Sposób przeprowadzenia szkolenia oraz dostosowanie jego programu do potrzeb użytkownika jest realizowane dopiero po zapoznaniu się ze specyfiką pracy na arkuszu kalkulacyjnym. Szczególny nacisk kładziemy tu na rozwiązanie konkretnych problemów, z którymi spotykają się użytkownicy programu Excel.

Projekt szkoleń dedykowanych z Excela wygląda następująco:

  • Określenie potrzeb Klienta
  • Zapoznanie się z profilem firmy
  • Rozpoznanie, kto i w jaki sposób wykorzystuje Excela
  • Określenie problemów pracy na arkuszu kalkulacyjnym Excel
  • Określenie, w jaki sposób jest wykorzystywana aplikacja Excel
  • Stworzenie planu szkolenia, zawierającego konkretne przykłady i sposoby rozwiązania konkretnych problemów
  • Przeprowadzanie szkolenia
  • Konsultacje i doradztwo po zakończeniu szkolenia

Dokładamy starań, aby projekt szkoleniowy był zbiorem odpowiednich ćwiczeń praktycznych z Excela dostosowanych do potrzeb wybranej grupy odbiorców. Merytoryczna strona szkoleń jest analizowana i ukierunkowana na oczekiwania Klienta.

Z doświadczenia wiemy, iż taki sposób przeprowadzania szkolenia przynosi najlepsze efekty w procesie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Rola, jaką odgrywają tego typu szkolenia wpływa znacząco na efektywność wykonywanych zadań podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.