Metody dydaktyczne szkoleń excela

Metody dydaktyczne realizowane na szkoleniach z excelaRealizujemy szkolenia z excela na wielu różnych poziomach dostosowanych do wiedzy i umiejętności naszych kursantów.

Szkolimy na następujących poziomach zaawansowania:

Stosownie do tych poziomów mamy szeroki wachlarz metod szkoleniowych. Naszą zasadą w prowadzeniu szkoleń z zakresu excela jest tryb mieszania części teoretycznej z praktyczną czyli wykładowej z częścią ćwiczeniową. W ramach tego trybu stosujemy odmienne warianty prowadzenia szkoleń z excela. Jest to uzależnione od poziomu kursu z excela, umiejętności oraz problemów, jakie mają kursanci w codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym, a które to problemy rozwiązują podczas naszych kursów z excela.

Największy akcent kładziemy na te metody dydaktyczne, które są związane z realizacją ćwiczeniowych części naszych szkoleń z excela. Metody dydaktyczne związane z częścią praktyczną są uzależnione od kilku czynników, które decydują o tym, jakie z tych metod są wdrażane podczas konkretnego szkolenia z excela. Jednym z tych czynników jest sam poziom szkolenia, czyli przykładowo inne metody stosujemy na szkoleniach średniozaawansowanych, a inne na kursach zaawansowanych. Jest to związane z faktem, iż kursanci oczekują innego zakresu wiedzy oraz pragną zdobyć konkretne umiejętności na poszczególnych stopniach kursu. Następnie ważnym czynnikiem jest charakter i organizacja pracy oraz specyfika firmy, która wysłała swoich pracowników na kurs excela. Bardzo ważnym czynnikiem są zadania, jakie kursanci wykonują podczas codziennej pracy na arkuszu kalkulacyjnym excel. Bierzemy pod uwagę ich charakter oraz stopień trudności, a także cele, dla których są one wykonywane. Niektóre z tych zadań są naprawdę skomplikowane i przysparzają wielu problemów naszym kursantom. My natomiast podczas kursów z excela staramy się je rozwiązać, wskazując możliwe do wykorzystania optymalne, efektywne narzędzia excela.

W ten sposób, pomagając naszym kursantom rozwiązać ich codzienne problemy zawodowe podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym excel, wprowadzamy jednocześnie konkretne ćwiczenia w excelu, które pomagają im ponadto lepiej poznać narzędzia excela i szybciej zdobyć konieczne dla nich praktyczne umiejętności. Te metody dydaktyczne wiążą się przede wszystkim z określonymi, specjalnie opracowanymi pod tym kątem ćwiczeniami, jakie kursanci wykonują podczas szkoleń z excela. Ćwiczenia posiadają różny stopień trudności i złożoności, w zależności od stopnia zaawansowania kursu oraz wyżej opisanych czynników. Ćwiczenia te kursanci wykonują samodzielnie pod opieką naszego specjalisty prowadzącego szkolenie z excela. Każde z tych ćwiczeń ma na celu zdobycie przez kursantów określonego rodzaju umiejętności, zgodnie z przyjętym programem danego poziomu kursu.