Szkolenia

Excel - wszystko o tabelach przestawnych

Formularz zgłoszeniowy

Osoba zgłaszająca
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon np. 71 123-45-67
Firma
Dane do faktury VAT
Nazwa firmy
Ulica, nr
Miejscowość
Kod pocztowy np. 12-345
NIP np. 123-45-67-890
Uczestnicy
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon np. 71 123-45-67
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon np. 71 123-45-67
 
Tą drogą możesz zgłosić maksymalnie 5 uczestników. Jeśli chcesz zgłosić większą liczbę uczestników skontaktuj się z nami.
Dodatkowe uwagi
Ustaloną należność wpłacimy w terminie w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Państwa firmy w banku mBank
nr konta: 50 1140 2004 0000 3002 4114 0202