Obsługa systemu operacyjnego LINUX

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych poznaniem systemu LINUX. Szkolenie pozwala uzyskać ogólną wiedzę umożliwiającą korzystanie z systemu operacyjnego Linux. Od zgłaszających się oczekujemy ogólnej znajomości komputera, obycia z klawiaturą, znajomości podstawowych pojęć: plik, katalog (folder), program.

Po ukończeniu kursu użytkownik nabędzie praktyczne umiejętności swobodnego korzystania z systemu LINUX za pomocą interfejsu tekstowego oraz graficznego, wydajnej, efektywnej i interaktywnej pracy w trybie tekstowym.

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik szkolenia przy stanowisku komputerowym, wykonuje ćwiczenia według wskazówek prowadzącego, na systemie operacyjnym Linux Ubuntu. Tematy szkolenia są prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych. Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy, wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom
 • Ćwiczeń praktycznych z zakresu obsługi systemu operacyjnego Linux na płycie CD

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu obsługi systemu operacyjnego Linux.

Po szkoleniu, każdy uczestnik może się skontaktować z wykładowcą w celu rozwiązania nurtujących go problemów. Kontakt z wykładowcą dla uczestników naszych szkoleń jest bezpłatny.

Środowisko graficzne

Logowanie do systemu Linux

 • Sposoby wylogowania i zamknięcia systemu
 • Uprawnienia usera i roota
 • Środowiska XWindow: KDE,Gnome – omówienie
 • Pulpity i paski narzędziowe

Budowa systemu Linux – krótkie omówienie

 • Jądro systemu
 • Powłoka użytkownika - shell
 • Środowisko X-Window
 • Katalogi i pliki
 • Katalogi administratora i użytkownika

Przeglądarki internetowe: Konqueror, Mozilla

 • Przegląd dostępnych przeglądarek internetowych
 • Konfiguracja Mozilli Firefox

Programy internetowe i pocztowe

 • Programy pocztowe: KMail, Thunderbird Środowisko Evolution
 • Konfiguracja konta pocztowego
 • Obsługa własnego konta pocztowego

Programy do obsługi FTP i komunikatory

 • Programy do FTP
 • Komunikatory internetowe: Jabber, Kadu

Midnight Commander

 • Funkcje MC
 • Konfiguracja MC
 • MC jako menedżer plików
 • MC jako klient FTP

Programy biurowe – OpenOffice

 • Writter
 • Impress
 • Calc

Programy Graficzne

 • GIMP

Multimedia pod Linuksem

 • Odtwarzanie filmów
 • Programy do odtwarzanie płyt CD, mp3

Nagrywanie płyt CD-R/CD-RW

Drukowanie

Obsługa linuxa z wiersza poleceń

Konsola

 • Konsola użytkownika
 • XTerm
 • Przełączanie konsol wirtualnych

Podstawowe polecenia i ich opcje

 • Polecenia i parametry
 • Tworzenie i kasowanie plików i katalogów
 • Kopiowanie i przenoszenie plików i katalogów
 • Przenoszenie i zmiany nazw katalogów i plików
 • Logowanie się do systemu z wiersza poleceń
 • Poruszanie się po systemie plików
 • Uruchamianie programów
 • Korzystanie z manuali

Używanie dyskietek i CD-ROM-u

 • Pojecie montowania systemu plików w systemie Linux/Unix
 • Polecenia montujące system plików
 • Odmontowanie systemu plików

Polecenia wyszukujące pliki (find, grep)

 • Sortowanie danych w plików
 • Polecenia wyświetlające pliki
 • Potoki i przekierowania strumienia danych

Archiwizacja plików i katalogów

 • Tworzenie archiwum programem tar
 • Kompresowanie archiwum programem gzip, bzip2
 • Rozpakowywanie archiwów poprzez tar i gunzip
 • Dowiązania symboliczne i sztywne (linki)
 • Dowiązania sztywne i symboliczne - różnice

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach z zakresu obsługi systemu operacyjnego LINUX otrzymuje certyfikat. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom.

Przykładowy certyfikat

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy AkKom

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów komputerowych powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi.

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje ćwiczenia przy stanowisku komputerowym, według wskazówek prowadzącego.

Kursanci mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe.

Jeden komputer przypada na jednego uczestnika kursu.

Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniową.

Wszystkie tematy szkolenia są także prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych.

Szkolenia z zakresu obsługi systemu operacyjnego LINUX organizujemy w małych grupach szkoleniowych (do 10 osób).

Szkolenie z zakresu obsługi systemu operacyjnego LINUX realizujemy także w systemie zamkniętym i dedykowanym, dla grup od 4 osób. Szkolenie zamknięte prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta, lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża

Najbliższe terminy

Obecnie brak terminów szkolenia.