Obsługa edytora tekstu OpenOffice Writer

Writer to edytor tekstu wchodzący w skład darmowego oprogramowania OpenOffice. Szkolenie wprowadza uczestnika w zagadnienia związane z wykorzystaniem edytora tekstu w codziennej pracy.

Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą efektywnie wykorzystywać w pracy biurowej program OpenOffice.org Writer (alternatywa dla programu MS Word).

Uczestnicy kursu nauczą się tworzyć estetyczne, profesjonalnie wyglądające dokumenty (w tym m.in. wszelkiego rodzaju korespondencję oficjalną - służbową i urzędową), a także w pełni wykorzystywać podstawowe mechanizmy programu umożliwiające przejrzysty przekaz informacji zarówno w krótszych, jak i dłuższych dokumentach.

Na szkoleniu omawiane są również podstawowe różnice między edytorem tekstu Word oraz Writer. Uczestniczy szkolenia zapoznają się z funkcjami korespondencji seryjnej oraz z szybkim tworzeniem wszelkiego rodzaju tabel i spisów treści, a także z tworzeniem tabel i sposobami dokonywania w nich obliczeń

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik szkolenia przy stanowisku komputerowym, wykonuje ćwiczenia według wskazówek prowadzącego. Temat szkolenia jest prezentowany w formie ćwiczeń praktycznych. Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy, wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom
 • Ćwiczeń praktycznych z zakresu obsługi edytora tekstu Writer na płycie CD
 • Prezentacji multimedialnej na płycie CD

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu obsługi edytora tekstu OpenOffice Writer.

Po szkoleniu, każdy uczestnik może się skontaktować z wykładowcą w celu rozwiązania nurtujących go problemów. Kontakt z wykładowcą dla uczestników naszych szkoleń jest bezpłatny.

Wprowadzenie do używania edytora tekstu Writer

 • Interfejs programu
 • Omówienie różnic i podobieństw między Writer a Word
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Widoki dokumentu
 • Praca ze znakami niedrukowalnymi
 • Zapisywanie dokumentu w różnych formatach
 • Zapisywanie dokumentu w formacie Worda (doc, docx)
 • Eksport dokumentów do formatu .pdf

Formatowanie strony

 • Marginesy i orientacja strony
 • Praca na stronach pionowych i poziomych w jednym dokumencie

Praca z tekstem

 • Kopiowanie, wycinanie i wklejanie
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
 • Formatowanie tekstu: ustawienia akapitów, ustawienia znaków, formatowanie domyślne
 • Korzystanie z malarza formatów
 • Tworzenie nagłówków tekstu
 • Wstawianie znaków specjalnych
 • Numerowanie stron

Tworzenie list numerycznych i wypunktowania

 • Forma list
 • Dodawanie list do dokumentów
 • Zmiana wyglądu list
 • Poziomy wypunktowania
 • Układ konspektu

Nawigator – narzędzie do szybkiego poruszania się po tekście

 • Posługiwanie się nawigatorem
 • Przemieszczanie się pomiędzy obiektami
 • Tworzenie zakładek i zaznaczanie tekstu

Style i formatowanie

 • Narzędzie do szybkiego formatowania styli
 • Grupy stylów
 • Zmiana formatowania tekstu podstawowego
 • Zmiana formatowania nagłówków
 • Dodawanie nowych styli formatowania

Nagłówki i stopki stron

 • Włączenie nagłówków i stopek
 • Wstawianie tekstu i grafiki do nagłówków
 • Zmiana nagłówków na pierwszej stronie i w rozdziałach

Formatowanie tekstu

 • Tworzenie tekstu w kolumnach
 • Inicjały i paragrafy
 • Korzystanie z pola tekstowego
 • Schematy blokowe
 • Autotekst
 • Automatyczne uzupełnianie wyrazów
 • Autokorekta tekstu

Praca z tabelami

 • Wstawianie tabel
 • Formatowanie tabeli
 • Modyfikacja tabeli (dodawanie i usuwanie kolumn i wierszy)
 • Scalanie i dzielenie komórek tabeli
 • Obliczenia na tabelach
 • Wstawienie tabel z innych dokumentów

Praca z grafiką

 • Wstawienie obiektów rysunkowych
 • Fontwork
 • Wstawienie symboli i innych obiektów graficznych

Korespondencja seryjna

 • Mechanizmy korespondencji seryjnej
 • Przygotowanie źródła danych oraz dokumentu podstawowego
 • Wstawianie zwrotów grzecznościowych do dokumentu korespondencji seryjnej
 • Drukowanie korespondencji seryjnej

Tworzenie spisów treści

 • Wstawienie indeksów i spisów
 • Formatowanie spisów treści

Praca z drukowaniem

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach z zakresu obsługi edytora tekstu Writer otrzymuje certyfikat. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom.

Przykładowy certyfikat

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy AkKom

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych.

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje ćwiczenia przy stanowisku komputerowym, według wskazówek prowadzącego.

Kursanci mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe.

Jeden komputer przypada na jednego uczestnika kursu.

Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniową.

Wszystkie tematy szkoleń są także prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych.

Szkolenia z zakresu obsługi edytora tekstu Writer organizujemy w małych grupach szkoleniowych (do 10 osób).

Szkolenie z zakresu obsługi edytora tekstu Writer realizujemy także w systemie zamkniętym i dedykowanym, dla grup od 4 osób. Szkolenie zamknięte prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta, lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża

Najbliższe terminy

Daty do ustalenia
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 14:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 520,00 zł netto
639,60 zł brutto
Kontakt: 071 79-67-360